Vad händer i församlingen under veckorna?
Stäng

Invigning

Den 1 feb 2014 inviger vi vår nya kyrka. Gamla Sommarhemskyrkan har tagits ur bruk och avsakraliserats, därför inviger vi den på nytt för kyrkligt bruk.
Invigningen börjar kl. 11.00 och följs av en högmässa. Därefter blir det en festmåltid.

 

Välkommen till Mariakyrkans hemsida. (f.d. Elsebergskyrkan)

Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag kl 10.00

Sommarhemsvägen 4 (gamla Sommarhemskyrkan)

Varmt välkomna!

Kom och se!

När Natanael i Johannesevangeliets första kapitel säger till Filippus: ”Kan något gott komma från Nasaret?” svarade Filippus: ”Kom och se!” Det var Filippus sätt att bjuda in en vän till att möta honom som Mose har skrivit om i lagen, och som profeterna har skrivit om, och som Filippus nu hade mött – nämligen Jesus, Josefs son, från Nasaret.

Samma ”Kom och se!” säger vi till dig, som en inbjudan till att möta Jesus. Till att möta honom som har förvandlat våra liv, och som har mött oss med all sin kärlek och omsorg. I gudstjänsten möter Han, vår Herre, oss genom sina gåvor i Bibeln, dopet, förlåtelsen och nattvarden och vi svarar på hans kärlek genom vår bön och lovsång. Det är detta möte med Frälsaren som vi har som fokus för våra gudstjänster, och som vi önskar att varje person som kommer till oss ska få erfara.

 

På vägen till Emmaus

Bibelstudier i Mariakyrkan med Anders Eliasson. Tisdagar ojämna veckor, kl. 14.00. I Svenska kyrkans regi.
Telefon: 0522-64 21 86
ALLA ÄR VARMT VÄLKOMMNA!

 

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se