När: Tisdagar kl.18.30.

Var: I kyrksalen i Mariakyrkan.

Hur: Vi övar körsånger som vi sedan framför vid högtider och gudstjänster under året.

Varför: ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.” (Ps. 13:6)

Ansvarig:
Körledare Magnus Bogren, 0522-339 70.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se