Mariakyrkans kör

När: Tisdagar kl.18.30.

Var: I församlingssalen i Mariakyrkan.

Hur: Vi övar körsånger som vi sedan framför vid högtider och gudstjänster under året.

Varför: ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.” (Ps. 13:6)

Ansvarig: Hans Gunnar Halmerius.