Mariakyrkans profil

Mariakyrkan är en fri icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition. Det betyder att vi önskar att våra gudstjänster och vår verksamhet ska bygga på Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna/Konkordieboken/Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Bibeln är Kristi Kyrkas rättesnöre och bekännelsen är som vi förstår det en korrekt utläggning av Guds ord.

Även om vi står i Svenska kyrkans andliga tradition så är vi en fri församling i förhållande till trossamfundet Svenska kyrkan. Ekonomiskt sett administreras församlingen av Missionsprovinsen. Mariakyrkan är en av de grundande församlingarna av Missionsprovinsen i Sverige. Vår verksamhet bedrivs och betalas av dem som besöker våra gudstjänster. Kollekterna och gåvorna är vår enda inkomstkälla.

Våra gudstjänster präglas av en stor glädje över Jesus Kristus som världens Frälsare. Denna glädje tar sig uttryck i musiken, gudstjänstordningen och förkunnelsen. Vi menar att vi behöver höra Guds lag och evangelium varje söndag. Tron behöver näring och det får den när förkunnelsen är grundad och präglad av Guds ord.

Alla är välkomna till våra gudstjänster. Man behöver inte vara medlem i Missionsprovinsen eller Svenska kyrkan för att delta i gudstjänsten. Vi är övertygade om att Guds rike är större än oss själva, men känner oss samtidigt förpliktade att göra vad vi kan för att räcka vidare vad vi fått ta emot en gång. Nattvardsbordet är öppet för var och en som är döpt och konfirmerad och som vill sätta tro till Jesu löfte att ”brödet är min kropp” och ”vinet är mitt blod” och att vi tar emot Jesus Kristus i, under och med brödet och vinet, samt att den som ångrar sin synd och tror förlåtelsen för Kristi skull också i nattvarden verkligen får syndernas förlåtelse, nytt liv och evig salighet.

Det viktigaste av allt är att människor får lära känna Jesus Kristus som sin Frälsare, bekänna och överge sin synd, ta emot förlåtelsen i Jesu namn och bli upprättade och räddade för evigheten.