söndagsskola

När: Under predikan de flesta söndagar.

Var: Barnrummet på bottenvåningen.

Hur: Undervisning, samtal, sång och eventuellt praktiskt arbete utifrån söndagens tema.

Varför: Jesus säger: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt. 28:18-20)

Ansvarig:
Tobias Olsson, 0738-434251.

Bön i söndagsskolan

Jesus, Du som en gång bjöd
alla barn till Dig,
säkert vet jag att Du då
tänkte också mig.

Därför kommer jag idag
till Ditt eget hus.
Tänd i mig en liten eld
med Din kärleks ljus!

Som Du stod i barnens mitt
då för längesen,
kom och var ibland oss nu,
Du vår bäste vän!

Amen

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se