Mariakyrkan ägdes och drevs tidigare av samfundet Svenska kyrkan under namnet Sommarhemskyrkan. 1984 helgades byggnaden till att vara kyrkobyggnad av dåvarande biskopen för Göteborgs stift, Bertil E Gärtner. Hösten 2013 sålde Svenska kyrkan byggnaden till Bohuslän/Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Under 2014 återtog fastigheten sin funktion som kyrka och återinvigdes av dåvarande biskopen Roland Gustafsson, med Mariakyrkan som officiellt namn. 2018 ändrades namnet Bohuslän/Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling.

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se