Mariakyrkans historia

Mariakyrkan ägdes och drevs tidigare av samfundet Svenska kyrkan under namnet Sommarhemskyrkan. 1984 helgades byggnaden till att vara kyrkobyggnad av dåvarande biskopen för Göteborgs stift, Bertil E Gärtner. Hösten 2013 sålde Svenska kyrkan byggnaden till Bohuslän/Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Under 2014 återtog fastigheten sin funktion som kyrka och återinvigdes av dåvarande biskopen Roland Gustafsson, med Mariakyrkan som officiellt namn. 2018 ändrades namnet Bohuslän/Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling.