Med anledning av köpet av f.d. Sommarhemskyrkan behöver historien skrivas om. Detta står på att-göra-listan!

ElsebergGtj De regelbundna gudstjänsterna i Uddevallaregionen som har resulterat i Mariakyrkan började den 9 mars 2003 i Uddevalla. Utifrån den lutherska kyrkosynen att kyrkan är där Guds ord predikas rent och klart och sakramenten utdelas in enlighet med Kristi instiftelse menar vi att Guds församling inte kan stängas in i en särskild institution. När en regelbunden gudstjänstverksamhet har startats då byggs också en församling. Men vi menar inte att det är vi som bygger församlingen, utan Herren genom att han låter sitt ord förkunnas såsom han har gett det en gång för alla och genom att han upptar nya människor i sin Kyrka genom dopet, genom att han löser människor från deras bördor och synder genom avlösningen (tillsägelsen av syndernas förlåtelse) och genom att Jesus Kristus kommer till oss i nattvardens bröd och vin och skänker oss de himmelska gåvor han förtjänat åt människan.

Initiativet till att starta gudstjänster i Uddevalla kom från ett antal gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan i Uddevalla som önskade att Kyrkliga Förbundet skulle försöka med aftonsångsgudstjänster i staden. Deras vädjan togs upp vid Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets årsmöte i Bleketkyrkan söndagen den 28 april 2002. Första aftonsångsgudstjänsten hölls av Per-Anders Grunnan i Bleketkyrkan den 9 mars 2003. Men under några år blev det snarare så att vi hade de regelbundna gudstjänsterna i Djurhults kapell. Vid några enstaka tillfällen var vi i Sommarhemskyrkan, men sedan blev det att vi hyrde in oss i olika lokaler, främst Vårdskolan, och därefter i Emmanuelskyrkan/Fristaden och Katolska kyrkans S:t Hallvards kapell. När sedan vår egen kyrkolokal invigdes Annandag påsk, den 5 april 2010, av biskop Roland Gustafsson, så var även pastorn för Fristaden och kyrkoherden för katolska församlingen närvarande med hälsningar.
ElsebergkyrkanTiden inför vigningen och året därefter har präglats av att renovera fastigheten på Edingsvägen 20. Människor har offrat och arbetat för att det ska finnas goda förutsättningar för att fylla huset med kristen verksamhet för olika åldrar. Förutom gudstjänster rör det sig främst om katekesförklaringar, föredrag, bibelförklaringar, körövningar och gemenskapsträffar. Prästerna kallas också ofta på hembesök, men det diakonala engagemanget märks också bland de vanliga församlingsmedlemmarna. Två saker har vi som primära mål: alla ska känna att de fått något med sig hem för sin själ och alla ska känna att det har blivit inneslutna i en god och sund kristen gemenskap. Ambitionen är att man ska vilja känna för att träffa samma människor igen och höra samma typ av förkunnelse igen.

 

Underskrift och handslag vid köpet av Sommarhemskyrkan

vinter 2014 008vinter 2014 016

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se