Församlingsblad

Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster januari till juni 2022
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                                       Söndagens namn                                           Tj.g. präst
Lördag   1 januari                      Nyårsdagen                          Gtj                 H-G Halmerius
Söndag  2 januari                     Söndag efter nyår               Gtj                 T Olsson
Torsdag  6 januari                    Trettondedag jul                  Hm                L Nilsson
Söndag  9 januari                     1 e Trettondedagen            Gtj                 A Eliasson
Söndag 16 januari                    2 e Trettondedagen           Hm                S Eriksen
Söndag 23 januari                    3 e Trettondedagen           FamGtj        T Olsson
Söndag 30 januari                    4 e Trettondedagen           Hm                L Nilsson
Söndag  6 februari                   Kyndelsmässodagen          Gtj                 S Eriksen
Söndag 13 februari                  Septuagesima                       Hm                S Eriksen
Söndag 20 februari                  Sexagesima                           Gtj                  L Nilsson
Söndag 27 februari                  Fastlagssöndagen              Hm                T Olsson
Onsdag  2 mars                         Askonsdagen kl. 18            Mässa           L Nilsson
Söndag  6 mars                         1 i Fastan                                 FamGtj          L Nilsson
Onsdag  9 mars                         Passionspredikan kl. 18                           L Nilsson
Söndag 13 mars                        2 i Fastan                                Hm                  S Eriksen
Onsdag 16 mars                        Passionspredikan kl. 18                          S Eriksen
Söndag 20 mars                        3 i Fastan                                Gtj                   T Olsson
Onsdag 23 mars                        Passionspredikan kl. 18                           L Nilsson
Söndag 27 mars                        Jungfru Marie Bebådelse Hm                L Nilsson
Onsdag 30 mars                        Passionspredikan kl. 18                           H-G Halmerius
Söndag  3 april                           5 i Fastan                                 Gtj                   H-G Halmerius
Söndag 10 april                         Palmsöndagen                      FamGtj           S Eriksen
Torsdag 14 april                        Skärtorsdagsmässa kl. 18                         L Nilsson
Fredag  15 april                         Långfredag                            Gtj                    S Eriksen
Fredag  15 april                         Gravläggningen kl. 18      Gtj                   T Olsson
Söndag 17 april                         Påskdagen                              Hm                  L Nilsson
Måndag 18 april                        Annandag Påsk                   Gtj                   H-G Halmerius
Söndag  24 april                        1 e Påsk                                   Hm                  S Eriksen
Söndag   1 maj                           2 e Påsk                                    FamGtj           L Nilsson
Söndag   8 maj                           3 e Påsk                                    Hm                   S Eriksen
Söndag  15 maj                         4 e Påsk                                    Gtj                    L Nilsson
Söndag  22 maj                         Bönsöndagen                        Hm                   L Nilsson
Torsdag  26 maj                        Kristi Himmelsfärdsdag   Gtj                    T Olsson
Söndag  29 maj                        Söndag före Pingst               FamGtj            S Eriksen
Söndag   5 juni                          Pingstdagen                             Hm                    S Eriksen
Söndag   6 juni                          Annandag pingst                   Gtj                     A Eliasson
Söndag  12 juni                        Heliga Trefaldighetsdag    Gtj                     L Nilsson
Söndag  19 juni                       1 e Trefaldighet                       Hm                    L Nilsson
Lördag   25 juni                       Midsommardagen                 Gtj                     S Eriksen
Söndag  26 juni                       4 e Trefaldighet                       Gtj                     T Olsson

Övrig verksamhet och annan information

Nu har ett koronapräglad 2021 fått sitt slut och ett nytt år ligger framför oss. Restriktioner har återkommit och det verkar osäkert hur dessa kommer att förändras framöver. På trots av detta hoppas vi kunna genomföra vår verksamhet så normalt som möjligt, men planeringen är satt med förbehåll om ändringar i restriktionerna.

Vi fortsätter att skicka gudstjänsterna både på youtube med bild, och på hemsidan med ljud. Åter vill vi uppmana att kontakta någon som kan behöva det. Ring gärna till någon i församlingen eller andra som du vet skulle behöva ett samtal.

Vuxen-barngruppen träffas måndag förmiddag från 09.30.
Bibeltimmar över 1 Mos under ledning av Hans-Gunnar Halmerius fortsätter onsdagarna 26/1, 16/2, 6/4, 27/4 och 18/5 kl 14.00-15.00.
Samtalsgruppen över katekesen fortsätter att träffas onsdagarna 2/2, 23/2, 20/4, 4/5 och 25/5 kl 18.00-19.00.
Fredagsmys är satt till 1/4, 29/4 och 27/5, med start kl 17:00.
Kyrkokören övar på tisdagar kl 18.30.
Arbets- och städdagar är inte satt än, med en lista över aktuella dagar kommer att finnas på dörren bredvid kyrkkafelistan och kommer även pålysas i gudstjänsterna.

Kyrkkaffet bygger och stärker gemenskapen i församlingen, och en ny kyrkkaffelista finns på dörren till församlingssalen. Alla är mycket välkomna att skriva in sitt namn där och ansvara för ett fika på valfritt nivå.
Pastorsexpeditionen är öppen onsdagar från kl. 09.00-14.00.
Kyrkan är öppen onsdagar från kl. 15.00-18.00. Då serveras kaffe i församlingssalen och kyrksalen finns öppen för de som önskar en stilla stund.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen görs på almanackan i köket, ovanför kaffebryggaren. Tänk på att måndag förmiddag och kväll, samt tisdag kväll redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon:

Sveinung Eriksen,  kyrkoherde                 072-221 48 08
Tobias Olsson,        komminister                073-843 42 51
Lennart Nilsson,    komminister                 073-223 09 42

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas.
Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner. 

Kontaktpersoner:

  • Extern uthyrning,               Asta Skåring.
  • Kök och församlingssal,  Maria Kela och Britta Bohlin.
  • Vaktmästeri,                         Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
  • Kör/musik,                             Magnus Bogren.
  • Fredagsmys,                         David och Kristina Johansson.
  • Vuxen-barngrupp,            Sara Eriksen.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.