Församlingsblad

Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster maj till oktober 2023
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                                                     Söndagens namn                                                          Tj.g. präst
Söndag     14    maj                                 Bönsöndagen                            Gtj                                L Nilsson
Torsdag     18   maj                                  Kristi Himmelfärds dag          Hm                               L Nilsson
Söndag      21   maj                                  Söndag före Pingst                  Gtj                                A Eliasson
Söndag      28  maj                                  Pingstdagen                             Hm                               L Nilsson
Måndag     29  maj  Kl 18.00                 Annandag pingst                     Gtj                                A Eliasson
Söndag      4    juni                                  Hel. Trefaldighetsdag              Gtj                                S Eriksen
Söndag      11    juni                                  1 e Trefaldighet                         Hm                               L Nilsson
Söndag      18   juni                                  2 e Trefaldighet                         Gtj                               HG Halmerius
Lördag       24  juni                                  Midsommardagen                  Hm                               S Eriksen
Söndag      25  juni                                  3 e Trefaldighet                         Gtj                                T Olsson
Söndag      2    juli                                    4 e Trefaldighet                        Hm                               L Nilsson
Söndag      9    juli                                    Apostladagen                           Gtj                                 S Eriksen
Söndag      16   juli                                    6 e Trefaldighet                        Hm                               L Nilsson
Söndag      23  juli                                    Kristi Förklarings dag              Gtj                                S Eriksen
Söndag      30  juli                                    8 e Trefaldighet                        Hm                               L Nilsson
Söndag      6    augusti                            9 e Trefaldighet                        Gtj                                 T Olsson
Söndag      13   augusti                            10 e Trefaldighet                      Hm                               S Eriksen
Söndag      20  augusti                            11 e Trefaldighet                       Gtj                                 S Eriksen
Söndag      27  augusti                            12 e Trefaldighet                       Hm                               J-E Appell
Söndag      3    september                      13 e Trefaldighet                      Gtj                                 T Olsson
Söndag      10  september                      14 e Trefaldighet                      Hm                                S Eriksen
Söndag      17  september                       15 e Trefaldighet                      Gtj                                 L Nilsson
Söndag      24 september                       16 e Trefaldighet                      Hm                               L Nilsson
Söndag      1    oktober                             Den Hel. Mik. dag                    Gtj                                 S Eriksen
Söndag      8   oktober                             Tacksägelsedagen                  Hm                                S Eriksen
Söndag      15  oktober                             19 e Trefaldighet                      Gtj                                  S Eriksen
Söndag      22 oktober                             20 e Trefaldighet                     Hm                                T Olsson
Söndag      29 oktober                             21 e Trefaldighet                      Gtj                                  L Nilsson

Övrig verksamhet och annan information
Ett nytt skolår har börjat och församlingens regelbundna verksamhet likaså. Eftersom barnen i församlingen har blivit äldre kommer Vuxen-barngruppen vila tills vidare. Datum för fredags- och söndagsmys kommer att pålysas i gudstjänsterna.
Bibeltimmar över 1. Moseboken, under ledning av Hans Gunnar Halmerius; 20/9, 11/10, 1/11, 22/11 och 6/12 kl 14:00.
Samtalsgruppen över katekesen, under ledning av Sveinung Eriksen; 13/9, 4/10, 8/11, 29/11 och 13/12 kl 18:00..
Arbets- och städdagar; 30/8, 4/10, 1/11 och 29/11 från kl 09:00.
Kyrkokören övar på tisdagar kl 18.30 med start den 12/9. Alla som vill är välkomna.

Kyrkan är öppen
onsdagar kl 15.00-18.00, med start 13/9. Då serveras kaffe i församlingssalen och kyrksalen är öppen för de som önskar en stilla stund.
Kyrkkaffet bygger och stärker gemenskapen i församlingen. Alla är mycket välkomna att skriva in sitt namn på kyrkkaffelistan och ansvara för ett fika på valfritt nivå.
Bokning av församlingssalen i bottenvåningen görs på almanackan i köket på dörren mot trapphuset. Tänk på att tisdagskvällar redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon
                                                 Sveinung Eriksen,   kyrkoherde     072-221 48 08
                                                                Tobias Olsson,          komminister   073-843 42 51
                                                                Lennart Nilsson,      komminister   073-223 09 42

Mariakyrkans verksamhet
drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas. Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner.Kontaktpersoner:

  • Extern uthyrning,                        Asta Skåring.
  • Kök och församlingssal,           Maria Kela och Britta Bohlin.
  • Vaktmästeri,                                 Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
  • Kör/musik,                                     Hans Gunnar Halmerius.
  • Fredagsmys,                                 David och Kristina Johansson.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig vid frågor.