Församlingsblad

Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster aug till jan 2022/23
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                                                      Söndagens namn                                                          Tj.g. präst
Söndag 28 augusti                            11 e Trefaldighet                  Hm                              S Eriksen
Söndag   4 september                     12 e Trefaldighet                  Gtj                                L Nilsson
Söndag 11 september                    13 e Trefaldighet                  Hm                               T Olsson
Söndag 18 september                    14 e Trefaldighet                  Famgtj                        L Nilsson
Söndag 25 september                    15 e Trefaldighet                  Hm                               S Eriksen
Söndag   2 oktober                            Den Hel. Mik. dag                Gtj                                S Eriksen
Söndag   9 oktober                            Tacksägelsedagen                Hm                               L Nilsson
Söndag 16 oktober                           18 e Trefaldighet                  Gtj                                T Olsson
Söndag 23 oktober                           19 e Trefaldighet                  Hm                               S Eriksen
Söndag 30 oktober                           20 e Trefaldighet                  Gtj                                H Vestergård
Lördag   5 november                        Alla helgons dag                    Gtj                                S Eriksen (HGH)
Söndag   6 november                       S e Alla helgons dag             Hm                               L Nilsson
Söndag  13 november                     S f Domssöndagen               Gtj                                L Nilsson
Söndag  20 november                     Domssöndagen                     Hm                               S Eriksen
Söndag  27 november                     1 i advent                                  Gtj                                 L Nilsson
Söndag  4  december                        2 i advent                                 Hm                                L Nilsson
Söndag  11 december                      3 i advent                                 Famgtj                         T Olsson
Söndag  18 december                      4 i advent                                 Hm                                S Eriksen
Söndag  25 december                      Juldagen                                  Gtj                                  S Eriksen
Måndag 26 december                     Annandag jul                          Gtj                                  A Eliasson
Söndag    1 januari                              Nyårsdagen                            Hm                                 L Nilsson
Torsdag   6 januari                              Trettondedag jul                  Gtj                                  T Olsson
Söndag    8 januari                              1 e trettondedagen            Famgtj                          S Eriksen
Söndag  15 januari                             2 e trettondedagen            Hm                                 S Eriksen

Övrig verksamhet och annan information

Nu är semestern över och vardagen har börjad igen för de flesta, något som även gäller församlingens verksamhet. Streamingen av våra gudstjänster på youtube – som började såsom en nödlösning under tider med hårda restriktioner – fortsätter på grund av den enorma missionsmöjlighet detta innebär.
Under hösten kommer Missionsprovinsens provinskonvent, som är vårt högste beslutande organ, att hållas i Mariakyrkans lokaler. I tillägg kommer vår församling att vara arrangör av årets ”barn- och familjedag” som är ett samarbete mellan några av Missionsprovinsens församlingar i det västra distriktet.

Vuxen-barngruppen träffas torsdagar från kl 09.00.
Bibeltimmar över 1 Mos med Hans-Gunnar Halmerius, fortsätter onsdagarna 21/9, 12/10, 2/11, 23/11 och 14/12, kl 14.00-15.00.
Samtalsgrupp över katekesen fortsätter att träffas onsdagarna 28/9, 19/10, 9/11 och 30/11, kl 18.00-19.00.
Datum för Fredagsmys är inte bestämt än men kommer att informeras om i gudstjänsterna.
Kyrkokören samlas tisdagar kl 18.30, med uppstart den 13/9.
Arbets- och städdagar är satt till onsdag 31/8, 28/9, 26/10 och 23/11, kl 09.00.
Missionsprovinsens provinskonvent avhållas den 28-29/10 och Barn- och Familjdagen den 8/10, kl 11-15:30.

Kyrkkaffet bygger och stärker gemenskapen i församlingen. Alla är mycket välkomna att skriva sitt namn på kyrkkaffelistan och ansvara för ett fika på valfritt nivå.

Pastorsexpeditionen är öppen onsdagar från kl. 09.00-14.00.
Kyrkan är öppen onsdagar från kl. 15.00-18.00.
Då serveras kaffe i församlingssalen och kyrksalen är öppen för de som önskar en stilla stund.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen görs på almanackan i köket, ovanför kaffebryggaren. Tänk på att tisdag kväll, onsdag eftermiddag, samt torsdag förmiddag redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon                           Sveinung Eriksen, kyrkoherde                 072-221 48 08
Tobias Olsson,        komminister               073-843 42 51
Lennart Nilsson,    komminister               073-223 09 42

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas. Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner.

Kontaktpersoner:

  • Extern uthyrning,                       Asta Skåring.
  • Kök och församlingssal,          Maria Kela och Britta Bohlin.
  • Vaktmästeri,                                 Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
  • Kör/musik,                                     Magnus Bogren.
  • Fredagsmys,                                 David och Kristina Johansson.
  • Vuxen-barngrupp,                     Sara Eriksen.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.