Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster juni till september 2021
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                              Söndagens namn                                Tj.g. präst
Söndag 30 maj                 Heliga Tref. dag               Högm           T Olsson
Söndag   6 juni                 1 e Trefaldighet                Gtj                L Nilsson
Söndag 13 juni                 2 e Trefaldighet                Högm           S Eriksen
Söndag 20 juni                 3 e Trefaldighet                Gtj                L Nilsson
Lördag 26 juni                  Midsommardagen            Gtj                S Eriksen
Söndag 27 juni                 4 e Trefaldighet                Högm           T Olsson
Söndag   4 juli                  Apostladagen                   Gtj                L Nilsson
Söndag 11 juli                  6 e Trefaldighet                Högm           S Eriksen
Söndag 18 juli                  Kristi Förklarings dag       Gtj                L Nilsson
Söndag 25 juli                  8 e Trefaldighet                Högm           L Nilsson
Söndag  1 augusti            9 e Trefaldighet                Gtj                T Olsson
Söndag  8 augusti            10 e Trefaldighet              Högm           S Eriksen
Söndag 15 augusti           11 e Trefaldighet               Gtj                J-E Appell
Söndag 22 augusti           12 e Trefaldighet              Högm            L Nilsson
Söndag 29 augusti           13 e Trefaldighet              Gtj                 T Olsson
Söndag   5 september      14 e Trefaldighet              Högm            S Eriksen
Söndag 12 september      15 e Trefaldighet              Gtj                 S Eriksen
Söndag 19 september      16 e Trefaldighet              Högm            L Nilsson
Söndag 26 september      17 e Trefaldighet              Gtj                 T Olsson
Söndag   3 oktober           Den helige Mikaels dag   Högm             S Eriksen

Övrig verksamhet och annan information
På grund av rådande restriktioner ligger det mesta av församlingens verksamhet nere. Den söndagliga Gudstjänsten kan även följas via hemsida/YouTube. Från och med 1 juni får vi vara 50 gudstjänstdeltagare per gudstjänst och ingen anmälan krävs.

Glöm inte att hålla kontakt med varandra. Ring gärna till någon i församlingen eller andra som du vet skulle behöva ett samtal.

Storstäd av kyrkan är satt till 16 juni. Arbets- och städdagar pålysas i gudstjänsterna.

Pastorsexpeditionen är öppen onsdagar från kl. 09.00-14.00.
Kyrkan är öppen onsdagar från kl. 15.00-18.00.
Sommaruppehåll hela juli månad fram till 15 augusti.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen görs på almanackan i köket, ovanför kaffebryggaren. Tänk på att måndag förmiddag och kväll, samt tisdag kväll redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon
Sveinung Eriksen, kyrkoherde                072-221 48 08
Tobias Olsson,      komminister               073-843 42 51
Lennart Nilsson,    komminister               073-223 09 42

Ring gärna för Hem- och sjukbesök.

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas.
Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner. 

Kontaktperson för extern uthyrning är Asta Skåring.
Kontaktpersoner för kök och församlingssal är Maria Kela och Britta Bohlin.
Kontaktpersoner för vaktmästeri är Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
Kontaktperson för kör/musik är Magnus Brogren.
Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se