Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster september till december 2021
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                              Söndagens namn                                Tj.g. präst
Söndag   5 september      14 e Trefaldighet              Hm               S Eriksen
Söndag 12 september      15 e Trefaldighet              Gtj                S Eriksen
Söndag 19 september      16 e Trefaldighet              Hm               L Nilsson
Söndag 26 september      17 e Trefaldighet              Familje-gtj    T Olsson
Söndag   3 oktober           Den helige Mikaels dag   Hm               S Eriksen
Söndag 10 oktober           Tacksägelsedagen           Gtj                S Eriksen (HGH)
Söndag 17 oktober           20 e Trefaldighet              Hm               T Olsson
Söndag 24 oktober           21 e Trefaldighet              Gtj                 L Nilsson
Söndag 31 oktober           22 e Trefaldighet              Hm                S Eriksen
Lördag    6 november       Alla helgons dag               Gtj                 L Nilsson
Söndag   7 november       S e Alla helgons dag        Gtj                 S Eriksen
Söndag 14 november       S f Domssöndagen          Hm                 L Nilsson
Söndag 21 november       Domssöndagen                Familje-gtj     L Nilsson
Söndag 28 november       1 i advent                          Hm                S Eriksen
Söndag   5 december       2 i advent                          Gtj                 T Olsson
Söndag 12 december       3 i advent                          Hm                S Eriksen
Söndag 19 december       4 i advent                          Gtj                 L Nilsson
Lördag  25 december       Juldagen                           Familje-gtj     S Eriksen
Söndag 26 december       Annandag jul                     Hm                L Nilsson
Lördag    1 januari            Nyårsdagen                       Gtj                H-G Halmerius
Söndag   2 januari            Söndag efter nyår              Gtj                T Olsson
Torsdag  6 januari            Trettondedag jul                 Hm                L Nilsson

 

Övrig verksamhet och annan information
Nu ligger hösten framför oss, och med mildare restriktioner hoppas vi kunna genomföra vår verksamhet mera som normalt. Den söndagliga Gudstjänsten kan även under hösten följas via hemsida/YouTube.
Glöm inte att hålla kontakt med varandra. Ring gärna till någon i församlingen eller andra som du vet skulle behöva ett samtal.

Vuxen-barngruppen träffas måndag förmiddag från 09.30.
Bibeltimmar med Hans-Gunnar Halmerius fortsätter över 1 Mos, onsdagarna 22/9, 13/10, 3/11, 24/11 och 15/12, kl 14.00-15.00.
Samtalsgrupp över katekesen startas upp och kommer att träffas onsdagarna 8/9, 29/9, 20/10, 10/11 och 1/12, kl 18.00.
Fredagsmys är satt till fredag 17/9, 15/10, 12/11 och 10/12, med start kl 17.00.
Kyrkokören samlas till sin första träff tisdag 14/9 kl 18.30.
Arbets- och städdagar är satt till onsdag 29/9, 27/10 och 24/11 med start kl 09.00.

Det är glädjerikt att vi åter har börjat med kyrkkaffe, och det kan nämnas att Kyrkkaffelistan har gott utrymme och att man gärna får skriva in sitt namn. 

Pastorsexpeditionen är öppen onsdagar från kl. 09.00-14.00.
Kyrkan är öppen onsdagar från kl. 15.00-18.00.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen görs på almanackan i köket, ovanför kaffebryggaren. Tänk på att måndag förmiddag och kväll, samt tisdag kväll redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

 Telefon

Sveinung Eriksen,           kyrkoherde                072-221 48 08
Tobias Olsson,                komminister               073-843 42 51
Lennart Nilsson,              komminister               073-223 09 42

Ring gärna för Hem- och sjukbesök. 

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas.
Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner. 

Kontaktpersoner:

  • Extern uthyrning,                       Asta Skåring.
  • Kök och församlingssal,            Maria Kela och Britta Bohlin.
  • Vaktmästeri,                              Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
  • Kör/musik,                                 Magnus Bogren.
  • Fredagsmys,                             David och Kristina Johansson.
  • Vuxen-barngrupp,                     Sara Eriksen.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se