Församlingsblad

Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster oktober 2023 till mars 2024
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                                                     Söndagens namn                                                          Tj.g. präst

Söndag   15 oktober                                     19 e Trefaldighet                         Gtj                                        S Eriksen
Söndag   22 oktober                                     20 e Trefaldighet                         Hm                                       T Olsson
Söndag   29 oktober                                     21 e Trefaldighet                         Gtj                                        L Nilsson
Lördag   4 november                                   Alla helgons dag                          Hm                                       L Nilsson
Söndag   5 november                                  S e Alla helgons dag                    Gtj                                        HG Halmerius
Söndag   12 november                                 23 e Trefaldighet                         Hm                                       +B Ådahl
Söndag  19 november                                 S f Domssöndagen                       Gtj                                        S Eriksen
Söndag  26 november                                 Domssöndagen                            Hm                                       L Nilsson
Söndag  3 december                                    1 i advent                                    Gtj                                        T Olsson
Söndag  10  december                                 2 i advent                                    Hm                                       L Nilsson
Söndag  17 december                                  3 i advent                                    Gtj                                        JE Appell
Söndag  24 december                                  4 i advent                                    Gtj                                        S Eriksen
Söndag  25 december                                  Juldagen                                      Hm                                       L Nilsson
Måndag 26 december                                  Annandag jul                              Gtj                                        T Olsson
Söndag    31 december                                Söndag e jul                               Gtj                                        S Eriksen
Söndag    1 januari                                      Nyårsdagen                                 Gtj                                        A Eliasson
Torsdag   6 januari                                      Trettondedag jul                          Hm                                       T Olsson
Söndag    7 januari                                      1 e trettondedagen                       Gtj                                        L Nilsson
Söndag  14 januari                                      2 e trettondedagen                       Gtj                                        S Eriksen
Söndag 21 januari                                       3 e Trettondedagen                      Hm                                       B Birgersson
Söndag 28 januari                                       Septuagesima                              Gtj                                        HG Halmerius
Söndag   4 februari                                     Kyndelsmässodagen                    Hm                                       S Eriksen
Söndag 11 februari                                     Fastlagssöndagen                         Gtj                                        S Eriksen
Onsdag 14 februari                                     Askonsdagen kl. 18                     Mässa                                    L Nilsson
Söndag 18 februari                                     1 i Fastan                                     Gtj                                        S Eriksen
Söndag 25 februari                                     2 i Fastan                                     Hm                                       L Nilsson
Söndag 3 mars                                            3 i Fastan                                     Gtj                                        T Olsson

Övrig verksamhet och annan information
Ett nytt skolår har börjat och församlingens regelbundna verksamhet likaså. Eftersom barnen i församlingen har blivit äldre kommer Vuxen-barngruppen vila tills vidare. Datum för fredags- och söndagsmys kommer att pålysas i gudstjänsterna.

Bibeltimmar över 2. Moseboken, under ledning av Hans Gunnar Halmerius, 20/9, 11/10, 1/11, 22/11 och 6/12 kl 14:00.
Katekessamtal, under ledning av Sveinung Eriksen, 13/9, 4/10, 8/11, 29/11 och 13/12 kl 18:00.
Arbets- och städdagar 30/8, 4/10, 1/11 och 29/11 från kl 09:00.
Kyrkokören övar på tisdagar kl 18.30 med start den 12/9. Alla som vill är välkomna.
Kyrkan är öppen onsdagar kl 15.00-18.00, med start 13/9. Då serveras kaffe i församlingssalen och kyrksalen är öppen för de som önskar en stilla stund.

Kyrkkaffet bygger och stärker gemenskapen i församlingen. Alla är välkomna att skriva in sitt namn på kyrkkaffelistan och ansvara för ett fika på valfri nivå.
Bokning av församlingssalen i bottenvåningen görs på almanackan i köket på dörren mot trapphuset. Tänk på att tisdagskvällar redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon                        Sveinung Eriksen, kyrkoherde          072-221 48 08
.                                   Tobias Olsson,       komminister        073-843 42 51
.                                   Lennart Nilsson,    komminister        073-223 09 42

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt
meddelas. Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner.

Kontaktpersoner:
        Extern uthyrning,                     Asta Skåring.
        Kök och församlingssal,           Maria Kela och Britta Bohlin.
        Vaktmästeri,                              Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
        Kör/musik,                                 Hans Gunnar Halmerius (073-368 45 77)
        Fredagsmys,                               David och Kristina Johansson.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig vid frågor.

Kontonr: 5744-1420, Swish: 123 527 81 06