Vårt församlingsblad hittar du i våra kyrkor, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla

Gudstjänster augusti till december 2020
Varje sön- och helgdag kl. 10.00 

Datum                                 Söndagens namn                                                         Tj.g. präst

Söndag 16 augusti             10 e Tref                            Högm                                  L Nilsson
Söndag 23 augusti             11 e Tref                            Gudstj                                 S Peterson
Söndag 30 augusti             12 e Tref                            Högm                                  S Eriksen
Söndag 6   september        13 e Tref                            Gudstj                                 A Eliasson
Söndag 13 september        14 e Tref                            Högm                                  L Nilsson
Söndag 20 september        15 e Tref                            Gudstj                                 T Olsson
Söndag 27 september        16 e Tref                            Högm                                  S Eriksen
Söndag 4   oktober             Den Helige Mikaels Dag    Gudstj                                 S Peterson
Söndag 11 oktober             Tacksägelsedagen             Högm                                  L Nilsson
Söndag 18 oktober             19 e Tref                            Gudstj                                 L Nilsson
Söndag 25 oktober             20 e Tref                            Högm                                  S Eriksen
Lördag  31 oktober             Alla Helgons Dag               Gudstj                                 T Olsson
Söndag 1   november         S e Alla Helgons Dag        Högm                                  S Eriksen
Söndag 8   november         22 e Tref                            Gudstj                                 L Nilsson
Söndag 15 november         Söndag före Domsöndag   Högm                                 S Peterson
Söndag 22 november         Domsöndag                       Gudstj                                 S Eriksen
Söndag 29 november         Första Advent                    Högm                                  L Nilsson
Söndag 6   december         Andra Advent                     Gudstj                                 S Eriksen
Söndag 13 december         Tredje Advent                     Högm                                 S Peterson
Söndag 20 december         Fjärde Advent                    Gudstj                                 T Olsson
Fredag  25 december         Juldagen                            Högm                                  S Peterson
Lördag  26 december         Annandag Jul                     Gudstj                                 L Nilsson
Söndag 27 december         Söndag e Jul                      Gudstj                                 L Nilsson

Övrig verksamhet och annan information 

Coronapandemin fortsätter att påverka vårt land och därav församlingens övriga verksamhet. Vi måste därför fortsätta att räkna antalet kyrkobesökare varje söndag som inte får överskrida 50 stycken. Det går under ”Ordningslagen”. Kyrkkaffe och bibelförklaringar fortsätter vara inställt. Vi fortsätter även att hålla avstånd, smörjer händer, sitter på varannan bänkrad och knäfaller mellan de vita dukarna på altarringen.

Söndagsskola erbjuds söndagligen under predikan, visst uppehåll under sommar, jul- och nyårshelgen. Höstens uppstart är söndagen den 16 augusti. Kontaktperson Tobias Olsson

Vuxen/barn-gruppen samlas måndagar kl 9.30-12.30, alla är välkomna oavsett ålder för att umgås, fika och läsa Bibeln, visst uppehåll under sommar, jul- och nyårshelgen. Höstens uppstart är måndag den 24 augusti. Kontaktperson Rhoda Petersson

Storstäd av kyrkan är 2 september, 30 september, 28 oktober och 25 november och börjar alltid kl. 9.00 och avslutas med fika.

Fredagsmys är inplanerat 21 (obs.) augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november med start kl 17.00 i Mariakyrkan, man kommer och går som det passar. Äldre som yngre är välkommen. Kontaktpersoner är Kristina och David Johansson.

Beta varannan måndagskväll kl. 18.00-20.00, kontaktperson Samuel Petersson. Första Beta-träffen är måndagen den 31 augusti. Vecka 44 är det uppehåll.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen, görs på almanackan i köket, ovanför kaffebryggaren. Tänk på att måndag förmiddag och kväll, samt tisdag kväll redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Prästerna finns tillgängliga för församlingen. För Hem- och sjukbesök, kontakta: Sveinung Eriksen, 072-221 48 08.

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas.
Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner.

Kyrkan behöver även städas. Det finns listor på dörren till församlingssalen att fylla i.
Kontaktpersoner för kök och församlingssal är Maria Kela och Britta Bohlin.
Kontaktpersoner för vaktmästeri är Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.

Det kan nämnas att:
– Lutherstiftelsen har beslutat att dra ner något på tjänsten i Karlstad. Samuel tyckte som en följd av detta att det skulle passa hans arbetssituation bättre att istället för en komministertjänst i Mariakyrkan, tjänstgöra på arvode här. Vi tackar Samuel för hans bidrag så långt.
– Lennart och Tobias tjänstgör ideellt, något som också gäller Samuels insatser i Beta-gruppen, vilket vi i församlingen är mycket tacksamma för.

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se