Församlingsblad

Vårt församlingsblad hittar du i Mariakyrkan, välkommen att ta ett där.

Mariakyrkans församling
Missionsprovinsen i Uddevalla
Gudstjänster dec 2022 till apr 2023
Varje sön- och helgdag kl 10.00

Datum                                                      Söndagens namn                                                          Tj.g. präst
Söndag    4 december                       2 i advent                                 Hm                               L Nilsson
Söndag 11 december                       3 i advent                                 Famgtj                        T Olsson
Söndag 18 december                       4 i advent                                 Hm                               S Eriksen
Onsdag 21 december                      Julmusik kl. 18 Kören
Lördag   24 december                      Saml. kring krubban, jullunch, kl. 12-15.         SE och TO
Söndag  25 december                      Juldagen                                  Gtj                                  S Eriksen
Måndag 26 december                      Annandag jul                         Gtj                                 A Eliasson
Söndag      1 januari                            Nyårsdagen                            Hm                                L Nilsson
Fredag       6 januari                            Trettondedag jul                  Gtj                                 T Olsson
Söndag      8 januari                            1 e Trettondedagen           FamGtj                        S Eriksen
Söndag   15 januari                            2 e Trettondedagen           Hm                                 S Eriksen
Söndag   22 januari                            3 e Trettondedagen           Gtj                                  H-G Halmerius
Söndag   29 januari                            4 e Trettondedagen           Hm                                 L Nilsson
Söndag      5 februari                          Kyndelsmässodagen         Gtj                                  S Eriksen
Söndag   12 februari                          Sexagesima                            Hm                                 S Eriksen
Söndag   19 februari                          Fastlagssöndagen              Gtj                                   T Olsson
Onsdag  22 februari                          Askonsdagen kl. 18           Mässa                            S Eriksen
Söndag   26 februari                          1 i Fastan                                Hm                                  L Nilsson
Onsdag     1 mars                                 Passionspredikan kl. 18                                            L Nilsson
Söndag      5 mars                                 2 i Fastan                                Gtj                                   L Nilsson
Onsdag     8 mars                                 Passionspredikan kl. 18                                            S Eriksen
Söndag    12 mars                                3 i Fastan                                Hm                                  S Eriksen
Onsdag   15 mars                                Passionspredikan kl. 18                                            L Nilsson
Söndag    19 mars                                Midfastosöndagen            Gtj                                   T Olsson
Onsdag   22 mars                                Passionspredikan kl. 18                                            S Eriksen
Söndag    26 mars                                Jungfru Marie Beb.          Hm                                   L Nilsson
Söndag       2 april                                 Palmsöndagen                     Gtj                                   S Eriksen
Torsdag      6 april                                 Skärtorsdagsmässa kl. 18                                       S Eriksen
Fredag        7 april                                 Långfredag                            Gtj                                   L Nilsson
.                                                                     Gravläggningen kl. 18      Gtj                                   T Olsson
Söndag       9 april                                 Påskdagen                              Hm                                  S Eriksen
Måndag  10 april                                 Annandag Påsk                     Gtj                                  H-G Halmerius
Söndag    16 april                                1 e Påsk                                     Gtj                                   L Nilsson
Söndag    23 april                                2 e Påsk                                     Hm                                  L Nilsson
Söndag    30 april                                3 e Påsk                                     Gtj                                   T Olsson
Söndag       7 maj                                  4 e Påsk                                     Hm                                  S Eriksen

Övrig verksamhet och annan information
Vi har nyss fått vara med och fira ett nytt nådens år från Herren, vilket är helt oförtjänt. Trots att många kan känna oro när de vänder blicken både på utvecklingen ute i världen men också i vårt eget land, så får vi glädjas över att Herrens nåd också detta kyrkoår är ny. Vi fortsätter därför vårt kall som församling att samlas kring Herrens Ord och Sakrament, i förtröstan på att också Herren uppfyller sina löften om att genom Nådens medel, fortsätta att skänka oss sin nåd.
Med önskan om en välsignad advent, jul och ett gott nytt nådens år!

Vuxen-barngruppen träffas torsdagar från kl 09.30, sista träff är 15/12.
Höstens sista Bibeltimme, är onsdag 14/12, kl 14.00-15.00.
Kyrkokören inbjuder till julmusik den 21/12, kl 18.00, med efterföljande kvällsmat.
Julafton kl 12.00-15.00 bjuder vi till en samling kring krubban som fortsatter med jullunch. För att veta hur mycket mat som behöver förberedas, anmäla gärna till Sveinung.
Tider för vårens Bibeltimmar, Katekessamtal, Fredagsmys, Arbets- och städdagar mm. kommer så snart de är klara.

Kyrkkaffet bygger och stärker gemenskapen i församlingen, och en kyrkkaffelista finns på dörren till församlingssalen. Alla är mycket välkomna att skriva in sitt namn där och ansvara för ett fika på valfri nivå.

Pastorsexpeditionen är öppen onsdagar kl. 09.00-14.00.
Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15.00-18.00. Då serveras kaffe i församlingssalen och kyrksalen finns öppen för de som önskar en stilla stund. Höstens sista träff är 21/12.

Bokning av församlingssalen, bottenvåningen görs på almanackan i köket. Tänk på att tisdag kväll, onsdag hela dagen och torsdag förmiddag redan är uppbokade, även om det inte är uppskrivet i almanackan.

Telefon                           Sveinung Eriksen, kyrkoherde                 072-221 48 08
.                                            Tobias Olsson,        komminister               073-843 42 51
.                                            Lennart Nilsson,    komminister               073-223 09 42

Mariakyrkans verksamhet drivs helt av frivilliga krafter, kollekter och gåvor, och är helt beroende av ideell arbetskraft. Det är stora insatser som görs, vilket tacksamt meddelas. Omslut Mariakyrkan, präster, församlingsmedlemmar och missionen i dina förböner.

Kontaktpersoner:

  • Extern uthyrning,                        Asta Skåring.
  • Kök och församlingssal,          Maria Kela och Britta Bohlin.
  • Vaktmästeri,                                  Lennart Olsson och Kjell Bohlin.
  • Kör/musik,                                      Magnus Bogren.
  • Fredagsmys,                                  David och Kristina Johansson.
  • Vuxen-barngrupp,                     Sara Eriksen.

Kontaktpersonernas uppgifter är främst att vara tillgänglig för ev.t. frågor som kan uppstå.