Bilder från invigningen

Bilderna i detta album är fotograferade av Elizabeth Olsson