Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag kl 10.00

Välkommen till Mariakyrkans hemsida. 

Sommarhemsvägen 4

Varmt välkomna!

Måndag: Vuxen/barngrupp Läs mer!
Tisdag: Körövning. Läs mer!
Söndag: Söndagsskola under predikan de flesta söndagar. Läs mer!

Lilla katekesen Klicka här
för att lyssna till John T. Pless’ föredrag om Katekesens användning i församlingen. Klicka här
för att lyssna till Pless’ föredrag om att bedja den lilla katekesen. (Båda är på engelska.)

Bibelstudier

över 1 Moseboken i Mariakyrkan, under ledning av Hans-Gunnar Halmerius.