Mailutskick från församlingen?


Vad händer i församlingen under veckorna?
Kom och se!

 

Välkommen till Mariakyrkans hemsida. 

Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag kl 10.00

Sommarhemsvägen 4 (gamla Sommarhemskyrkan)

Varmt välkomna!

 

Givande

Vill du vara med och stödja vårt arbete? Församlingens ekonomi förvaltas av Missionsprovinsen och gåvor till församlingen sker till Missionsprovinsens pg 11 36 63-9. Märk gåvan med ”Mariakyrkan”

Bibelstudier över Uppenbarelseboken

Bibelstudierna över Uppenbarelseboken som tidigare hölls i Mariakyrkan, under ledning av Hans-Gunnar Halmerius. Hålls nu på Örtagården, se följande länk: https://www.ortagarden.se/bibelstudier/

Kommande gudstjänster

 • 16 december, 2018 kl: 10:00
  Högmässa, 3 i Advent

  L Nilsson

 • 19 december, 2018 kl: 18:00
  Sånggudstjänst

  Kyrkokören, Bengt Birgersson, julsupé

 • 23 december, 2018 kl: 10:00
  Gudstjänst, 4:e i Advent

  Tobias Olsson

Övrig verksamhet

Inget kommande program

Du hittar kalendern i sin helhet här!

Veckoandakten

Kyrkliga Förbundet sänder en egenproducerad veckoandakt på ett antal närradiostationer runt om i landet, som du kan ta del av här: www.kyrkligaforbundet.se

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Parkering vid gudstjänster sker på Sommarhemsskolans parkering.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se