Vad vi tror på

Vi tror på den ende helige treenige Guden Fader, Son och Ande. Vi ställer oss alltså till raden av många kristna världen över som bejakar de tre trosbekännelserna: apostoliska, Nicenska och den Athanasianska (som du kan läsa nedan). Till dessa tre bejakar och erkänner vi också den oförändrade Augsburgska bekännelsen av år 1530 som också Uppsala möte gjorde 1593.

Vi tror att dessa fyra bekännelser är en sammanfattning av Guds heliga Ord, som är grunden för vår lära, tro och bekännelse. Vi tror också att Guds heliga Ord och de fyra trosbekännelserna är rätt förklarad i hela Konkordieboken.

”Vår lära, tro och bekännelse är grundad i Guds heliga Ord, Gamla och Nya Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, sammanfattad i de tre huvudtrosbekännelserna: den apostoliska, den Nicenska och den Athanasianska samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 samt förklarad i hela Konkordieboken.” Provinsordningen kap.1

Den Athansianska trosbekännelsen inleds med orden ”Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron. Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.” Det är allvarliga ord men det är den bekännelsen som vi i Mariakyrkan bekänner oss till. Det finns en dubbel utgång från detta livet, en till evig död och en till evigt liv, och som den Athanasianska bekännelsen uttrycker det så måste varje människa ha den allmänneliga kristna tron för att kunna bli salig.

Hela Bibeln är Guds ord

Det är med den stora räkenskapsdagen för ögonen och med hoppet om det eviga livet som vi bedriver vår verksamhet. Vi vet att Gud inte vill att någon enda ska gå förlorad utan att han önskar att alla människor ska bli frälsta och få evigt liv. Aposteln Petrus skriver i 2 Petrusbervet (3:9) att: ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”

Vi lever alltså i en nådatid då Gud uppsöker och kallar på människor för att de ska omvända sig, bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1Tim. 2:4). I denna nådatid vill Mariakyrkan vara en plats där Gud får möta oss människor med sitt livgivande Ord och sina sakrament. Där vi får komma med vår bekännelse, bli avlösta (förlåtna) från våra synder och få frid med Gud så att vi en gång också får komma in i Guds eviga och saliga vila.

Men för att vi ska få denna eviga och saliga vilan krävs alltså att vi måste ha den allmänneliga kristna tron. Kort sammanfattad kan vi uttrycka den med evangelisten Johannes ord ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) Detta är kärnan i den allmännerliga kristna tron och anledningen till att trosbekännelserna ägnar så stor vikt vid just vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus.

De tre trosbekännelserna (som du finner nedan) ger en kort sammanfattning av Bibelns lära om Gud och den heliga allmänneliga kristna tron: ”detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom” (Athanasianska trosbekännelsen §3)

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände

och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

1] Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron.
2] Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.
3] Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom,
4] i det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet.
5] En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.
6] Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
7] Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.
8] Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.
9] Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den helige Ande.
10] Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande,
11] och likväl inte tre eviga, utan en enda evig,
12] såsom inte heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
13] Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, 14] och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
15] Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, 16] och likväl inte tre Gudar, utan en enda Gud.
17] Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, 18] och likväl inte tre Herrar, utan en enda Herre.
19] Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.
20] Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.
21] Sonen är av Fadern allena – inte gjord eller skapad – utan född.
22] Den Helige Ande är av Fadern och Sonen – inte gjord eller skapad eller född – utan utgående.
23] Därför är det en enda Fader, inte tre Fäder, en enda Son, inte tre Söner och en enda Helig Ande, inte tre Heliga Andar.
24] Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, 25] utan alla tre personerna är sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den enda gudomen i de tre personerna.
26] Den, som vill bli salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.
27] Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.
28] Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa.
29] Gud är han såsom född av Faderns väsende före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.
30] Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.
31] Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen.
32] Och fastän han är Gud och människa, är han likväl inte två, utan en enda Kristus.
33] Men en enda är han, inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.
34] En enda är han, inte så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
35] Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus, 36] vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda,
37] uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån komma igen till att döma levande och döda.
38] Vid hans tillkommelse har alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skall avlägga räkenskap för sina gärningar:
39] Och de som gjort gott skall ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.
40] Detta är den allmänneliga kristna tron; den som inte troget och fast tror den, kan inte bli salig.