Syrisk gudstjänst

Vår vänner i den Ortodoxa församlingen lånar vår kyrka för att hålla sin heliga liturgi (gudstjänst)