Sveinung Eriksens prästvigning

Den 29 oktober 2016 vigdes Svienung Eriksen, av biskop Roland, till präst inom Missionsprovinsen i Sverige. Biskop Roland blev assisterad av de biträdande biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, Samt biskopen i Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche i Tyskland, Hans-Jörg Voigt och biskop Thor Henrik With från DelsiN (Missionsprovinsens systerstift i Norge), samt ett antal präster inom provinsen.
Sveinung Eriksen har studerat teologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg och kommer fr.o.m. jan 2020 att bli församlingens nya kyrkoherde.

I Gudstjänsten installerades även Mattias Lindström som pastor för S:t Sigfrids trosgemenskap.