Den 29 oktober 2016 vigdes Svienung Eriksen, av biskop Roland, till präst inom Missionsprovinsen i Sverige. Biskop Roland blev assisterad av de biträdande biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, Samt biskopen i Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche i Tyskland, Hans-Jörg Voigt och biskop Thor Henrik With från DelsiN (Missionsprovinsens systerstift i Norge), samt ett antal präster inom provinsen.
Sveinung Eriksen har studerat teologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg och kommer fr.o.m. jan 2020 att bli församlingens nya kyrkoherde.

I Gudstjänsten installerades även Mattias Lindström som pastor för S:t Sigfrids trosgemenskap.

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Stöd vårt arbete

Församlingens ekonomi förvaltas av Missionsprovinsen och gåvor till församlingen sker till Missionsprovinsens plusgironummer 11 36 63-9. Märk gåvan med ”Mariakyrkan”.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se