Pressklipp

Arkiv mars 2010

Kvinnoprästmotståndare öppnar kyrka
Uddevalla på annandag påsk.

Det är Elsebergskyrkan som ingår i Missionsprovinsen. Vid invigningen deltar två biskopar – en helt ny och en precis avgången.
Kyrkliga förbundet har köpt in Edingsvägen 20 i Uddevalla för 1.320.000 kronor. Pengarna kommer från gåvor och kollekter.
Placeringen på Elseberg är orsaken till att församlingen och kyrkan har fått namnet Elsebergskyrkan. Fram till köpet av fastigheten i början av 2010 kallade man sig ”Kyrkliga förbundets gemenskap i Uddevalla”.

Fem år i Uddevalla
– Den har funnits i fem år med eget kyrkoråd eller styrelse som tar ekonomiska beslut och sköter det administrativa. Vi har mest haft gudstjänster i Fristadens eller Katolska kyrkans lokaler, berättar Per-Anders Grunnan, Restenäs, Ljungskile.
Han är präst för Missionsprovinsens församlingar i Uddevalla och Stigen. Kyrkliga förbundet startade församlingsverksamhet i Dalsland 1997 och Per-Anders har varit församlingspräst sedan dess med undantag av åren 1999-2001 då han var missionär i Ryssland.

Varför har ni köpt fastigheten på Edingsvägen?
– För att ha full församlingsverksamhet. Kyrkliga förbundet administrerar ekonomin och lokalerna i församlingarna. Det fungerar som en pastoratskassa brukar fungera i Svenska kyrkan. Kyrkliga förbundet är en organisation i Svenska kyrkan sedan den startade 1923.

Vad innebär full församlingsverksamhet?
– Det inberäknar gudstjänster varje söndag, eventuellt söndagsskola och kör. I framtiden kan det bli diakonal verksamhet i huset. Det kan vara sopplunch till exempel eller träffpunkt för ungdomar eller samtalsgrupp för människor som har utmattningsdepression eller flyktingarbete. Vi har och har haft hand om flyktingar som vi gömmer och hjälper.

Ryska och arabiska
– Gudstjänster på arabiska och ryska är en framtidsfundering vi har. Vi har medlemmar i församlingen som är intresserade av de språken.
– Vi är glada att vi kunnat köpa huset och har fått många församlingsbor att hjälpa till med bland annat målning. Alla rummen på första våningen där vi ska ha gudstjänster har vi målat och tapetserat, berättar Per-Anders, som håller första gudstjänsten där på skärtorsdagskvällen.

Drygt 40 medlemmar
Lokalavdelningen för Kyrkliga förbundet i Bohuslän-Dal äger Elsebergskyrkan och Stigens kyrka. Totalt i området har man 200 medlemmar. Av dem är 44 med i Missionsprovinsens församling eller koinonia (uttalas ungefär kåjn-å-nia) i Uddevalla.

Varför använder ni ordet ”koinonia”?
– Biskop Gärtner myntade det uttrycket en gång. Sedan har det använts i friare sammanhang i Svenska kyrkans andliga tradition. Det betyder gemenskap.

Två biskopar
Två biskopars inviger den nya kyrkan på måndag. Dels Missionsprovinsens tidigare biskop Arne Olsson, Ör, Mellerud, som i lördags lade ner biskopsstaven. Just i dag fyller han för övrigt 80 år. Dels den helt nye missionsbiskopen Roland Gustafsson, Halmstad, som av Arne Olsson i Göteborg i lördags vigdes till missionsbiskop för Sverige och Finland.

Det finns minst sex församlingar i Uddevalla tätort – Pingstkyrkan, Södertullskyrkan, Fristaden, Kingdom samt Svenska kyrkan i Bäve och Uddevalla. Behövs det fler?
– Ja, det kan man fråga sig. Det bästa hade varit om alla varit ett. Vi får väl jobba på det i framtiden. Jag hoppas och ber för det på sikt. Kyrkan räknar inte i månader och år utan sekler. Det är ett långsiktigt arbete, säger han.

Gillar samarbete
Per-Anders nämner som exempel Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning på företeelser som ansågs beständiga, men snabbt ändrades, trots att man trodde att de skulle bestå.
– Människan spår, men Gud rår. För vår öppna församling blir det en ny situation. Det är väldigt roligt att vi kan samarbeta. Människor i vår församling är med och lagar mat i Saronhuset, säger han som exempel.

Idrottsklubbar
Fram till årsskiftet fanns tre idrottslokaler i fastigheten på Edingsvägen. Det var damfotbollsklubben IK Rössö, Uddevalla Cykelklubb och Uddevalla Idrottssällskap. Fotbollsklubben har nu sin klubblokal på hemmaplanen Ängevi och cykelklubben delar lokal med Rock’n’Roll West, nära Kynningsrud.
– Vi hyr ut övervåningen till UIS under ett år i alla fall, tills de får sina nya lokaler vid Rimnersvallen, säger Per-Anders Grunnan.

maud abrahamsson
maud@uddevallaposten.se
0522-63 55 54

Fick ta en omväg till prästtjänsten

Artikel i Bohusläningen >>