PDF-dokument

På denna sidan hittar du utvalda predikningar, skriftetal etc. i pdf-format.

• Biskop Roland Gustafssons invigningstal [button_link url=”https://mariakyrkaniuddevalla.se/wp-content/uploads/2014/02/rolands_inv.tal_.pdf” target=”” style=”” title=”” class=”” id=”” onclick=””]Invigningstal[/button_link]

• km Tobias Olssons skriftetal vid invigningen [button_link url=”https://mariakyrkaniuddevalla.se/wp-content/uploads/2014/02/Skriftetal_invigning.pdf” target=”” style=”” title=”” class=”” id=”” onclick=””]Skriftetal[/button_link]

• Prosten Per-Anders Grunnans predikan vid invigningen [button_link url=”https://mariakyrkaniuddevalla.se/wp-content/uploads/2014/02/predikan-invigning.pdf” target=”” style=”” title=”” class=”” id=”” onclick=””]Predikan[/button_link]