Intervju med Josef Axelsson

Håll fast vid det evangelisk-lutherska!

Vi har besökt en av våra framstående lekmän i Kyrkliga Förbundet. Det är Kyrka och Folks förre redaktör, Josef Axelsson som nyligen har fyllt 90 år. Han önskar ingen blomma i present.
-Jag hoppas att Kyrka och Folk och Kyrkliga Förbundet ska hålla fast vid den ursprungliga målsättningen och den evangelisk-lutherska utgångspunkten, säger Josef medans hans hustru Karin plockar fram kaffeservisen.

De av oss läsare som kommer ihåg JA:s artiklar i tidningen minns hans alltid tydliga utgångspunkt i Guds Ord. Josef Axelsson betonar fortfarande att det viktigt att kyrkan håller fast vid uppenbarelsen?
-Hela Bibeln är Guds Ord (2 Tim 3:16-17) och därför måste Bibeln vara rättesnöret för en sann kristendom. Bibeln är högsta norm för lära och liv, och därför kan man inte ifrågasätta vad den lär också om skapelsen, menar Axelsson.

Ta vara på gåvorna!
Josef Axelsson är Kyrka och Folk förste och enda lekman som varit redaktör. Josef arbetade många år tillsammans med den mångårige redaktionssekreteraren, Hugo Gustafsson, som varit med från Viktor Södergrens tid fram till i slutet av 1990-talet. Före Axelsson var Arvid Nohrborg och Knut Severin redaktörer. Hur tror du att man i vår tid kan få fler lekmän engagerade för ett sunt evangeliskt-lutherskt kyrkoliv och församlingsliv?
-Genom bibelstudier, där också lekmän kan vara aktiva, utan att konkurrera med prästen, en form av det allmänna prästadömet. Viktigt att människor också utåt kan bekänna sin tro genom gärningar och ord.

Axelsson kom in i redaktionsarbetet genom Hugo Gustafssons rekommendation. Det började med att Josef skrev ledare och sedan växte åtagandena. Axelssons kommentarer ”i korthet” blev en lärorik klassiker, där aktuella företeelser i kyrka, skola och samhälle fick en evangelisk-luthersk belysning. Josef Axelsson har ett stort bibliotek och innehållet i hans artiklar har visat att han ofta var väl påläst innan han fattade pennan. Han menar att tidningen behövs.
-Tidningen har varit ett sammanhållande band bland kyrkfolket i olika delar av Sverige, som vill arbeta för evangelisk-luthersk tro och biblisk kristendom.

Moderaterna i Bohuslän
Genom sin bredd har Josef Axelsson levererat intressant läsning för människor i alla åldrar. Förutom sitt kyrkliga engagemang har han varit riksdagsmannaersättare för Moderaterna, samt politiska uppdrag i kommunfullmäktige, landstinget, ersättare i riksdagen, nämndeman i hovrätten i V Götaland. Han har skrivit böcker om historien för högern i Bohuslän. Hur kyrkligt och värdekonservativt var partiet engagerat förr?
-Högern stod mer än något annat parti för kyrka och kristna värden. Man fick kyrkfolkets stöd för att partiet hade en konservativ inställning till samhället, ville bevara det bästa och vara försiktig med nyheterna!

Hur ser du på den ideologiska utvecklingen idag?
-Den ideologiska utvecklingen i partiet är oroväckande, inte minst när det gäller synen på kristna värderingar, t ex synen på abort och samkönade äktenskap, påpekar den gamle högermannen.

Mission och Luther
Josef Axelsson var med och grundade Nordisk Östmission, Vasaskolan och Göteborgs lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Vad var driftkrafterna hos er som startade Vasaskolan 1973?
-Insikten om att skolan bör förmedla kristen undervisning, kristna ideal och normer. När det gäller Nordisk Östmission såg vi ett stort behov av mission i Östeuropa och Kina.

Du betonar det lutherska arvet.  Vad tycker du är Martin Luthers största bidrag till teologin?
-Hans allena: Skriften allena, tron allena, nåden allena, Kristus allena – bakom allt ligger Gud allena.

Gammalkyrkligheten
På nattduksbordet ligger Bibeln, Roos och Carl Fr Wislöffs andaktsbok. Som bohusläning växte Axelsson upp och levde i den gammalkyrkligt färgade traditionen som under långa tider dominerat Göteborgs stift. Kan du kortfattat nämna några omistliga delar av det andliga arvet, som betytt särskilt mycket för dig?
-Luthers lilla katekes, M F Roos betraktelseböcker och bönbok, det själavårdande arvet med nådens ordning. Här kan nämnas flera lokala präster som t ex H Fl Ringius, Robert Hedström, Erik Fahl och G F Melander. Kyrkolivet fostrade lärare och för mig har inte minst troende lärarinnor betytt mycket, säger Josef Axelsson och skjuter fram kakfatet för mer mera dopp.

Per-Anders Grunnan