Har du tid?

Kära medmänniska!

Har du tid att stanna till ett tag och tänka över livets viktigaste frågor? Åren tycks gå snabbare ju äldre vi blir och snart har vi inga år eller dagar kvar. Vår bestämda livstid på jorden har nått sitt slut.

Bibeln förklarar för oss att Gud älskar oss och vi märker det på att han låter vårt hjärta slå, att vi har tak över huvudet och att han låter grödan växa så att vi får mat och kläder. Han ger oss kraft att arbete och styr så att vi då och då kan uppleva tillfredställelse över sådant han ingivit passion oss för. Men Guds ord lär också att livet han gett oss här på jorden främst är en nådatid då han försöker nå oss och bereda oss för vad som komma skall. Två möjligheter återstår när vår prövotid här på jorden är slut: evigt liv och lycka hos Gud i himlen eller motsatsen, eviga kval och plågor i helvetet. Var vi hamnar beror på om vi tagit emot erbjudandet om frälsning i Jesus Kristus. Detta är den viktigaste frågan i vårt liv. Därför ska vi inte skjuta upp att tänka på detta. Vid ingången till begravningsplatsen vid Mariakyrkan i Göteborg står en skult ”Tänk på döden!” Den är inristad där, inte för att skrämma, utan för stämma till eftertanke hos alla som går eller åker förbi där i spårvagnen. Det är en maning att inte låta vardagens sysslor helt tränga bort livets verkliga allvar: Ska jag hamna utanför eller innanför en dag. Vi vet ju faktiskt inte hur långt liv vi får. Skjuter vi den frågan på framtiden, så går vi miste om det underbara att få gemenskap med Jesus här i tiden och frälsning till himlen.

Du kanske menar: ”Varför ska vi sysselsätta oss med sådana tankar. Finns det en himmel kommer väl alla dit.” Men om det finns en Gud så finns det också en djävul. Om det finns en himmel finns det också ett dödsrike. Guds ord lär oss att vi har en fiende, själafienden som försöker intala oss att allt kommer ordna sig. Han blir allra gladast om vi inte tror att han finns. När vi inte är vaksamma mot hans ingivelser är vi lättare att föra dit han vill. Gud vill ingen människas död. Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför försöker han nå in till oss genom sitt ord. Han manar oss att prioritera läsandet och hörandet av hans ord, eftersom det förmår tända tron och frälsa själar.

Alla kan säga nej till Gud av egen kraft. Möjligheten att stå Gud emot har alltid funnits. Men han sörjer varje själ som går miste om det härliga evighet han har förberett. Egentligen är det ofattbart att en människa frivilligt säger nej till Guds erbjudande. Människan består av ande, själ och kropp och utan ett andligt liv blir hennes liv stympat. Herren vill skänka dig liv och det i överflöd.

Och han vill att du tar emot i tid. Många är de som med förvåning på andra sidan inser att allt det där som Bibeln talade om faktiskt var sant. Men då är det försent. Då hörs bara orden: ”Gå bort ifrån mig… till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41), ”ty jag kände er aldrig”. (Matt 7:23). Här på jorden kan det verka som om det är människor som styr allting och var och en själv kan döma. Det är sant att Gud har givit oss människor att förvalta skapelsen, det liv och de gåvor vi fått, men en dag kommer han att begära räkenskap. Han som har gett dig livet har också rätt att förvänta sig att du skulle ha levt det så som han avsett. När vi prövar oss utifrån tio Guds bud inser vi snart att vi inte kan bestå i domen i egen kraft. Jag har inte älskat Gud över allting och inte min nästa som mig själv. Nu kanske du tänker att du ändå har skött dig bättre än de flesta andra. Ja, men han som en dag ska döma, jämför dig inte med andra. Han jämför dig med sin lag och den kräver fullkomlighet. Är Gud den du förlitar dig till i allt? Ärar du honom med ditt sätt att tala? Är söndagen den heliga dagen som du fått för att få tid att höra Guds ord? Hedrar du dina föräldrar eller är du en ögontjänare? Håller du äktenskapet heligt? Hur är det med det med avundsjukan och missunnsamheten? Hur är det med kampen mot de onda begären i hjärtat? Ja, här ser vi att ingen av oss kan bestå inför lagens spegel. Syndens lön är döden, står det. Detta innebär att människan i sig själv är förlorad. Vi behöver alla en Frälsare.

Den himmelske Fadern såg människans situation redan från början när de första människorna fallit i synd. Deras första olydnad ledde till att döden kom i deras liv och därmed sjukdomen och lidandet, själviskheten och bortvändheten från Gud. Det står att vi människor är födda i synd och hela vårt väsen är ont ifrån moderlivet. Men Gud som är kärleken kan dem ett löfte om en framtida Frälsare, som skulle söndertrampa ormens huvud. Abraham fick sedan löftet om en ättling som skulle bli alla folk till välsignelse. Jungfru Maria fick slutligen föda Guds Son. Han levde precis som så som det från början var tänkt att alla människor skulle leva – rättfärdigt och fullkomligt. Därför var han oskyldig. Som ett fläckfritt offerlamm tog han i vuxen ålder på sig hela mänsklighetens skuld och led det rättmätiga straffet för den på korset.

Guds kärlek till människorna är så stor att han inte kunde låta oss vara kvar i vårt olyckliga förhållande. Genom Jesus ville han ge oss möjlighet att åter få bli hans barn. Bibelns budskap kan sammanfattas i Joh 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan äga evigt liv.” Jesus gav alltså sitt liv till lösen för oss. Han utropade på korset: ”Det är fullbordat”.

Nu har Jesus gottgjort allt för alla, inför sin himmelske Far. Att hans frälsningsverk är giltigt inför Gud bekräftades på påskdagens morgon då Gud uppväckte Jesus. När han uppstått med sin kropp stod det klart att han hade segrat över djävulen, synden och döden. När vi nu ser korset ser vi det i uppståndelsens ljus. Det är därför ett hoppets och frälsningens tecken. När du griper om Jesu kors som din grund för att få syndernas förlåtelse får du också detta. Oavsett hur du känner dig finns alltså detta löfte att gripa om. Där syndernas förlåtelse är där är också liv och salighet. Du har blivit iklädd Kristi rättfärdighet, som gäller inför Gud.

Genom att fortsätta läsa och höra Guds ord, be och fira gudstjänst fortsätter den helige Ande att verka på ditt hjärta så att du stärks i tron och mognar i kärleken. Löftet om nåd gäller också dig som fått återfall. När du kommer till Jesus har du löftet om en egen plats i himmelen. Där får du tillsammans med de andra som dött i tron på Kristus före och efter dig tacka, tjäna och lova Gud i all evighet. Denna glädje ser vi fram emot när vi firar gudstjänst i Elsebergskyrkan. Jesus har lovat att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem.

Om jag har Jesus har jag allt.

Med vänliga hälsningar

Per-Anders Grunnan
Pastor loci