Givande

Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets

bankgiro 5744-1420
Swich: 123 527 81 06

Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Bohuslän/Dal (som Mariakyrkan är en del av) har varit och är fortfarande till rik välsignelse för många. Vi hoppas och ber att det ska få fortsätta, ända till den dag då vår Herre och Frälsare kommer tillbaka på himmelens skyar i makt och härlighet för att hämta hem sina älskade barn.
Navet i våra församlingar (Mariakyrkan och Stigens Kyrka) är söndagens gudstjänst, då vi får samlas kring ordet och nattvarden. Utöver söndagens gudstjänster har vi också ungdomsgrupp, lärjungakvällar, hembesök och kyrkodagar etc. Vår förhoppning är att detta arbete ska få fortsätta, men också att det ska få möjlighet att växa och utvecklas. Allt efter Herrens försyn och under hans ledning.
Som ni förstår ligger det mycket arbete bakom denna verksamhet och Paulus ord i Romarbrevet 10:14f gör sig påmint: ”hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.” För detta bär vi som lokalavdelning och inte minst som församling ett ansvar. Vi behöver tillsammans göra vårt yttersta för att se till så att evangeliet kan nå ut i våra församlingar och i vår omgivning. För Herren vill inte att någon skall gå förlorad, utan att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen (2Pet. 3:9, 1Tim. 2:4).

Ekonomiskt står Mariakyrkan ”på egna ben”. Församlingen får inget statligt stöd utan är beroende av människors offer och givande. Det betyder att vi måste vara många som hjälps åt för att samla in de medel som krävs för att bedriva den verksamhet som vi idag bedriver. Utöver löner till prästerna, som vill förkunna i enlighet med Guds Ord, behövs också pengar till våra lokaler och övriga omkostnader.

Vill du vara med och stödja vårt arbete kan du göra det på flera sätt:
1. be för vår verksamhet
2. komma på våra gudstjänster och ge din gåva i kollekten
3. sätta in pengar på Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets bankgiro 5744-1420 (om du vill kan du specificera gåvan antingen till ”Lokalavdelningen”, ”Mariakyrkan”, ”Stigen” eller till ”Givartjänsten”. Det går också bra att Swicha till 123 527 81 06, på samma sätt.

 

Mer om:

Kyrkliga Förbundet Bohuslän/Dals givartjänst!

För er som känner till Kyrkliga Förbundets verksamhet sedan tidigare vet att man på riksnivå sedan många år haft en så kallad ”givartjänst”, för att ekonomiskt kunna stötta präster och teologer för tjänst i Guds rike. Vår lokalavdelning har under flera år haft förmånen att få del av dessa insamlade medel till förmån för en komministerlön, men från och med 1 juni 2014 har vi inte längre löfte om fortsatt bidrag. Detta har lett till att Kyrkliga Förbundets lokalavdelning här i Bohuslän och Dalsland har tagit initiativ att starta en egen lokal ”givartjänst”, för att ombesörja löner till våra präster. Det för att lättare kunna budgetera och erbjuda tryggare anställningar för våra anställda. Grunden för att kunna ge trygga anställningar ligger i att vi vet hur mycket som kommer in varje månad, utifrån det kan vi sedan med större säkerhet budgetera och lova en viss tjänstegrad. Därför är det bra om du kan skriva upp dig för ett månatligt givande, men naturligtvis går det också bra att ge enstaka större eller mindre gåvor till denna givartjänst. 

I dagsläget går dessa medel endast till vår komminister Henrik Vestergård, för en 30%-ig tjänst (med start från om med aug 2014). Medan kyrkoherdens tjänst betalas av kollekter och en större donation. Förhoppningen är dock att vi på sikt kan, genom denna givartjänst, ombesörja alla våra anställdas löner.

För mer information och ”talong” för att gå med i givartjänsten hittar du här!