S:t Markus församling i Lund samt

Stigens och Mariakyrkans församlingar

inbjuder till

Gemenskapshelg i Varberg 26-27 april.

Att leva som kristen idag”

Lördag 26/4

14.30 ”Kristen här och nu – samtiden som gåva, frestelse och kallelse.” Torbjörn Johansson

15.30 Fika

16.00 ”´Våga vara´ – det sunda självvärdet.” Ellen Hjorth-Pedersen

17.30 Kvällsmåltid

19.00 Medierna i familjelivet – en tillgång eller ett problem?”Carsten Hjorth-Pedersen

20.30 Aftonbön – kvällsfika

 

Söndag 27/4

09.30 Gudstjänst

11.00 Kaffe och samtal med inledning: ”Balans mellan arbete, familj, församling äktenskap” Ellen och Carsten Hjorth-Pedersen

12.00 Enkel måltid och avfärd

  • Samlingen äger rum på Getterögården, belägen vid havet strax norr om Varberg.
  • Torbjörn Johansson är lektor i systematisk teologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Carsten och Ellen Hjorth-Pedersen arbetar för Kristent Paedagogisk Institut i Hilleröd, Danmark. De danska inläggen tolkas vid behov.
  • Under föredragen ordnas barnsamlingar
  • Förtäring till självkostnadspris (vilket meddelas senare). Övernattning 140 kr/person.
  • För övernattning samt deltagande i måltid krävs anmälan senast 2014-04-15 till:

Patrik och Gitte Toräng; 070 615 11 61; patrik.torang@gmail.com

Eller Eva och Josef Appell: 046-526 81; jos74app@telia.com

  • Uppdaterad information om lägret finns på S:t Markus församlings hemsida: www.sanktmarkus.se

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Stöd vårt arbete

Församlingens ekonomi förvaltas av Missionsprovinsen och gåvor till församlingen sker till Missionsprovinsens plusgironummer 11 36 63-9. Märk gåvan med ”Mariakyrkan”.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se