Att ge i tro

Vad är tionde?
Tionde är att man ger 10 procent av sin inkomst till kyrkan.

Vad säger Bibeln om tionde?
Tiondet omnämns främst i Gamla Testamentet. Abraham var den förste som gav tionde (1 Mos 14:20) Man gav en tiondel av sin inkomst till Herren. Det gjordes som en tillbedjan för att visa tacksamhet och erkännande av att allt man fått kommer ifrån Skaparen och hans godhet.

I Malakis tredje kapitel jämför att inte ge tionde med att stjäla från Gud. ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlen fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått”. Gud lovade israeliterna välsignelse utifrån att de gav sitt tionde. Luk 11:42 ger vid handen att Jesus uppfattade tiondegivandet som något självklart, eftersom han kommenterar fariséernas attityd till detta.

Måste man ge tionde?
Allt givande är frivilligt och behöver ske från ett glatt hjärta (2 Kor 9:7). Tiondet får inte bli en lagisk börda utan får ges i tro och av tacksamhet till Honom som är alla goda gåvors givare. Gåvor, kollekter och tionde är något vi ger för att den helige Ande lägger något särskilt på våra hjärtan. Men ibland är det bra att fråga sig vad man prioriterar t ex vad gäller sin ekonomi. För Herren är alltid Guds rike och människors själar det viktigaste. Har jag samma prioritering?

Men har jag råd?
Vår första kallelse är att ta väl hand om vår familj. Vi behöver också kunna ta oss till arbetet osv. Men vi består inte bara av en kropp som behöver kläder och mat, en själ som behöver harmonisk vila, utan också en ande som behöver Guds ords näring. Min lokala församling är platsen där Bibeln utläggs och ordet tillämpas på oss i olika situationer. Gud unnar oss allt gott, men han vill också få oss att se att våra gåvor kan bli till rik välsignelse för hans rike och människors evighet. Många fromma genom åren har vittnat om hur praktiserat av tionde till Herren (Ords 3:9) har gett Gud tillfälle att visa sin nåd och omsorg om dem. Herren förser och kan ibland ge bra tillfällen så att vi får uppleva att han bryr sig om oss och vill glädja oss.

Vart ska jag ge tiondet?
I Gamla Testamentet ges tiondet till: Levi stam som var präster i templet, till profeterna, till att understödja änkor och fattiga i samhället. Under tabernaklets tid talades om att man gav tionde till förrådshusen. I vår tid är det vanligt att man betraktar församlingen som förrådshuset där Guds ord förkunnas och sakrament delas ut. Tiondet går alltså till löner, drift och diakoni. Om vi sedan vill ge offer är det utöver detta och då stöttar vi inre och yttre mission, kristna skolor osv. Prioriteringen kan sägas utgå ifrån parallellen till Nya Testamentets ord om att en församlingsföreståndare först måste väl förestå sitt hus, sedan kan han bli präst. Först ser vi till att vi gör rätt för oss i förhållande till vår lokala gudstjänstgemenskap/församling och sedan kan vi när vi blir manade ge till annat. Församlingens verksamhet och budget bygger på att man vet att det finns ett regelbundet och uthålligt givande hos medlemmarna. Givandet handlar om att vi ger vidare av vad Gud har gett oss och anförtrott till vårt förvaltande.

Per-Anders Grunnan