Den 29 oktober 2016 vigdes Svienung Eriksen, av biskop Roland, till präst inom Missionsprovinsen i Sverige. Biskop Roland blev assisterad av de biträdande biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, Samt biskopen i Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche i Tyskland, Hans-Jörg Voigt och biskop Thor Henrik With från DelsiN (Missionsprovinsens systerstift i Norge), samt ett antal präster inom provinsen.
Sveinung Eriksen har studerat teologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg och kommer att göra sitt pastorsadjungtsår här i Bohuslän/Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet samt i Johannes församling i Borås.

I Gudstjänsten installerades även Mattias Lindström som pastor för S:t Sigfrids trosgemenskap.

Karta

Click to open a larger map

Sommarhemsvägen 4
451 44 Uddevalla ‎

Stöd vårt arbete

sätt in din gåva på Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets bankgiro 5744-1420. Mer info>>

Om vår församling

Mariakyrkan i Uddevalla är en evangelisk-luthersk församling som drivs av Kyrkliga Förbundet i Bohuslän/Dal och är en del av Missionsprovinsen.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se