På denna sidan hittar du utvalda predikningar, skriftetal etc. i pdf-format.

• Biskop Roland Gustafssons invigningstal Invigningstal

• km Tobias Olssons skriftetal vid invigningen Skriftetal

• Prosten Per-Anders Grunnans predikan vid invigningen Predikan

Om vår församling

Mariakyrkan i Uddevalla är en evangelisk-luthersk församling som drivs av Kyrkliga Förbundet i Bohuslän/Dal och är en del av Missionsprovinsen.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se