Du säger: ”Det är omöjligt”
Du säger: ”Jag är för trött”
Du säger: ”Ingen älskar mig”
Du säger: ”Jag kan inte fortsätta”
Du säger: ”Jag förstår inte saker”
Du säger: ”Jag klarar det inte”
Du säger: ”Jag saknar förmåga”
Du säger: ”Det är inte värt det”
Du säger: ”Jag förlåter inte mig själv”
Du säger: ”Jag saknar mycket”
Du säger: ”Jag är rädd”
Du säger: ”Jag är oroad och frustrerad”
Du säger: ”Jag är inte smart nog”
Du säger: ”Jag känner mig ensam”
Gud säger: Allt är möjligt
Gud säger: Jag ska ge dig vila
Gud säger: Jag älskar dig
Gud säger: Min nåd är nog
Gud säger: Jag ska leda dina steg
Gud säger: Du kan göra allt
Gud säger: Jag har förmåga
Gud säger: Det kommer bli värt det
Gud säger: Jag förlåter dig
Gud säger: Jag förser dig med allt
Gud säger: Jag har inte gett dig fruktan
Gud säger: Kasta alla bekymmer på mig
Gud säger: Jag ger dig vishet
Gud säger: Jag ska aldrig överge dig
Lk 18:27
Mt 11:28-30
Joh 3:16
2 Kor 12:9
Ords 3:5-6
Fil 4:13
2 Kor 9:8
Rom 8:28
1 Joh 1:9
Fil 4:19
2 Tim 1:7
1 Pet 5:7
1 Kor 1:30
Heb 13:5

Om vår församling

Mariakyrkan i Uddevalla är en evangelisk-luthersk församling som drivs av Kyrkliga Förbundet i Bohuslän/Dal och är en del av Missionsprovinsen.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se