När: Tisdagar kl. 10.00-12.00.

Var: På bottenvåningen i Mariakyrkan.

Hur: Kristen undervisning, samtal, sång och fika. Eventuellt pyssel, bak mm.

Varför: Jesus säger: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt. 28:18-20)

Kontaktpersoner:
Monica Olsson, 0706-934251
Lisa Vestergård, 0735-623759

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se