Här kan du lyssna på inspelade gudstjänster, predikningar och föredrag. De nyaste filerna är överst i listan.

Äldre inspelningar hittar du i menyn till höger.

Domssöndagen, predikan Simeon Appell

Domssöndagen 1 årg predikan

23:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

23 ef Tref 1 årg predikan

Söndagen efter Alla Helgons Dag, predikan Jimmy Svenfelt

Söndagen ef Alla Helgons dag 1 årg predikan

Alla Helgons Dag, Högmässa, skriftetal Tobias Olsson, predikan Anders Eliasson

Alla Helgons dag 1 årg högmässa

21:a Söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst, Tobias Olsson

21 ef Tref 1 årg gudstjänst

20:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

20 ef Tref 1 årg predikan

Tacksägelsedagen, Högmässa, Henrik Vestergård

Tacksägelsedagen 1 årg högmässa

Mikaelidagen, predikan Per-Anders Grunnan

Mikaelidagen 1 årg predikan

17:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

17 ef Tref 1årg predikan

16:e Söndagen efter Trefaldighet, Högmässa, skriftetal Per-Anders Grunnan, predikan Gunnar Juelsson

16 ef Tref 1 årg högmässa

15:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

15 ef Tref 1 årg predikan

14:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

14 ef Tref 1 årg predikan

13:e Söndagen efter Trefaldighet, skriftetal och predikan, Per-Anders Grunnan

13 ef Tref 1 årg skriftetal o predikan

12:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

12 ef Tref 1 årg predikan

11:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

11 ef Tref 1 årg predikan

10:e Söndagen efter Trefaldighet, skriftetal Tobias Olsson, predikan Anders Eliasson

10 ef Tref 1 årg skriftetal o predikan

9:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

9 ef Tref 1 årg predikan

8:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Pekka Heikkinen

8 ef Tref 1 årg predikan

Kristi Förklarings Dag, skriftetal och predikan, Henrik Vestergård

Kristi förklarings dag 1 årg

6:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

6 ef Tref 1 årg pred

Apostladagen – 5:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Carl-Sixten Block

Apostladagen eller 5 ef Tref

4:e Söndagen efter Trefaldighet, skriftetal och predikan, Tobias Olsson

4 ef Tref 1 arg

Midsommardagen, Gudstjänst, Ragnar Block

Midsommardagen 1 arg

1:a Söndagen efter Trefaldighet, skriftetal och predikan, Per-Anders Grunnan

1 ef Tref

Heliga Trefaldighets Dag, predikan Tobias Olsson

Hel Tref dag 1 arg

Pingstdagen, Gudstjänst, Henrik Vestergård

Pingstdagen 1 arg H Vestergård

Bönsöndagen, predikan Per-Anders Grunnan

Bonsondagen Pred

4:e e påsk / 5:e i påsktiden, Fam.gudstjänst, predikan Henrik Vestergård

1 årg Fam gtj

3:e e påsk / 4:e i påsktiden, skriftetal och predikan, Per-Anders Grunnan

4:e i påsktiden 1 årg

2:a e påsk / 3:e i påsktiden, Andakt, Carl-Henrik Karlsson

3:e i påsktiden 1 årg

Annandag påsk, Gudstjänst, Gunnar Juelsson

Annandag påsk 1 årg

Långfredag, Aftonsång 6:e akten, Lennart Nilsson

6 akt aftonsgudstjänst

Långfredag, Gudstjänst 5:e akten, Per-Anders Grunnan

Langfredags gtj 5 akten P-A Grunnan

Skärtorsdagsmässa, Henrik Vestergård

Skartorsdagsmassa, H Vestergard

Palmsöndagen, predikan, Hans-Gunnar Halmerius

Palmsondag 1 arg H-G Halmerius

Jungfru Marie Bebådelsedag, Gudstjänst, liturg Henrik Vestergård, predikan Hans-Gunnar Halmerius

J. M. bebådelsedag

Midfastosöndagen, predikan, Henrik Vestergård

Midfastosöndagen 1 årg

3:e Söndagen i fastan, skriftetal och predikan, Per-Anders Grunnan

3 i fastan 1 arg 

2:a Söndagen i fastan, predikan, Tobias Olsson

2 i fastan 1 arg 

Passionspredikan, 4:e akten, Lennart Nilsson

P-pred 4 akt 

Passionspredikan, 3:e akten, Lennart Nilsson

P-pred 3 akt

Passionspredikan, 2:a akten, Lennart Nilsson

P-pred 2 akt 

Passionspredikan, 1:a akten, Lennart Nilsson

P-pred 1 akt

1:a Söndagen i fastan, predikan, Henrik Vestergård

1 i Fastan 1 arg

Askonsdagen, Gudstjänst, Per-Anders Grunnan

Askonsdag. PA G.

Fastlagssöndagen, Högmässa, skriftetal Henrik Vestergård, predikan Anders Eliasson

Fastlagssondag, 1arg hm HV o AE

Kyndelsmässodagen, predikan, Carl-Sixten Block

Kyndelsm dag

Septuagesima, predikan, Per-Anders Grunnan

Septuagesima 1 årg

3:e Söndagen efter Trettonde, skriftetal och predikan, Tobias Olsson

3:e ef Trettondag jul 3 årg skriftal, pred.

2:a Söndagen efter Trettonde, predikan, Per-Anders Grunnan

2 ef Trett . 1 arg P-A G

1:a Söndagen efter Trettonde, Gudstjänst, Carl-Sixten Block

1 ef Trett . 1 arg C-S B

Trettondedag jul, Högmässa, Per-Anders Grunnan

Trett d jul 1arg hm P-A G

Söndagen efter nyår, predikan, Henrik Vestergård

S ef nyar 1 arg HV

Nyårsdagen, predikan, Per-Anders Grunnan

Nyarsdagen 1 arg P-A G

Söndagen efter jul, skriftetal och predikan, Tobias Olsson

Sondag ef jul 1 arg hm TO

Annandag jul, Gudstjänst, Per-Anders Grunnan

Annandag jul 1arg

Juldagen, Gudstjänst, Carl-Sixten Block

Juldagen 1 arg

Gudstjänst med julmusik

Julmusik 2014 M-kyrkan

4:e Söndagen i Advent, Gudstjänst, Anders Svensson

4 Advent 1 arg

2:a Söndagen i Advent, Gudstjänst, Henrik Vestergård

2 Advent 1 arg

1:a Söndagen i Advent, Gudstjänst, Per-Anders Grunnan

1 Advent 1arg

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se