Här kan du lyssna på inspelade gudstjänster, predikningar och föredrag. De nyaste filerna är överst i listan.

Äldre inspelningar hittar du i menyn till höger.

Domsöndagen, Högmässa, Per-Anders skriftetal, bp Roland Gustafsson predikan

Domsondagen 3 arg

Söndagen före Domsöndagen, Gudstjänst, Carl-Sixten Block

S.f. Domsondagen 3 arg

Söndagen efter Alla Helgons dag, Gudstjänst, Henrik Vestergård

S ef A H dag 3 arg

Alla Helgons dag, Gudstjänst, Simeon Appell

Alla helgons dag 3 arg

Tacksägelsedagen, Tobias Olsson

Tacksagelsedagen 3arg

Orgelvesper, Magnus Bogren, andakt Henrik Vestergård

Orgelvesper

Högmässa, Mikaelidagen, +Göran Beijer predikan, Henrik Vestergård skriftetal

Mikaelidagen 3arg

Högmässa, 14e söndagen efter Trefaldighet, Per-Anders Grunnan

14efTref3arg

Gudstjänst, 13e söndagen efter Trefaldighet, Per-Anders Grunnan

13efTref3arg

Högmässa, 12e söndagen efter Trefaldighet, Henrik Vestergård

12eTref3arg

Gudstjänst, 11e söndagen efter Trefaldighet, Per-Anders Grunnan liturg, Predikan av biskop Roland Gustafsson

11efTref

Gudstjänst, 10e söndagen efter Trefaldighet, Per-Anders Grunnan

10efTref 3arg

Högmässa, 9e söndagen efter Trefaldighet, Henrik Vestergård

9eTref3arg

Gudstjänst med dop, 8e söndagen efter Trefaldighet, Tobias Olsson

8 ef Tref 3 årg

Gudstjänst, Kristi förklarings dag, Per-Anders Grunnan

KrFörklDag

Högmässa 6 söndagen efter Trefaldighet, Henrik Vestergård

6efTref3arg

Gudstjänst, 5 söndagen efter Trefaldighet, Bp Arne Olsson (gammal inspelning från 2008)

5:e ef Tref 3:e årg

Gudstjänst, 4 söndagen efter Trefaldighet, Henrik Vestergård

4efTref3arg

Högmässa, 3 söndagen efter Trefaldighet, Henrik Vestergård

3efTref_HHN

Gudstjänst, 2 söndagen efter Trefaldighet, Per-Anders Grunnan

2efTref

Gudstjänst, 1 söndagen efter Trefaldighet, Tobias Olsson

1efTref3arg

Gudstjänst, Midsommardagen, Ragnar Block

Midsommardagen

Gudstjänst, Pingstdagen, Per-Anders Grunnan

Pingstdagen 3 årg

Högmässa, Söndagen före Pingst, Per-Anders Grunnan

SondfPingst

Gudstjänst, Kristi himmelfärds dag, BoJo Hermansen och Per-Anders Grunnan

Kristihimmelfard2014

Gudstjänst, 3e efter påsk/4 i påsktiden, Tobias Olsson

3ef.Pask3arg

Gudstjänst med dop, Annandag påsk, Tobias Olsson

Annandag.pask.dop

Gudstjänst, Påskdagen, Per-Anders Grunnan

Paskdagen2014

Gudstjänst, Långfredagen, Tobias Olsson

Langfredag2014

Mässa, Skärtorsdagen, Henrik Vestergård

Skärtorsdag

Gudstjänst, Palmsöndagen, Per-Anders Grunnan

Palmsöndagen

Gudstjänst, 5e söndagen i Fastan, Per-Anders Grunnan

5iFastan3arg

Högmässa, Midfastosöndagen, Henrik Vestergård

Midfastosondagen

Gudstjänst, Jungfru Marie Bebådelsedag, Per-Anders Grunnan

J.M_Beb-dag3arg

Gudstjänst, 2a söndagen i Fastan, Henrik Vestergård

2iFastan3arg2014

Högmässa, 1a söndagen i Fastan, Tobias Olsson

1iFastan3arg2014

Gudstjänst, Fastlagssöndagen, Henrik Vestergård

Fastlagssondagen3arg2014

Gudstjänst, Sexagesima, Per-Anders Grunnan

Sexagesima

Högmässa, Septuagesima, Per-Andres Grunnan (inspelad: 20110220)

Septuagesima3arg P-AGrunnanHHNinsp 20110220

Gudstjänst, 5 söndagen efter Trettondag jul, Per-Anders Grunnan

5efTrettdjul

Gudstjänst, Kyndelsmässodagen, Tobias Olsson

Kyndelsmassodagen

Högmässa, 3e söndagen efter Trettondag jul, Henrik Vestergård

3 ef trett dag jul

Gudstjänst, 2a söndagen efter Trettondag jul, Per-Anders Grunnan

2 sönd ef Trett d jul 3 årg

Gudstjänst, Söndagen efter jul, Henrik Vestergård

Söndejul_arg3

Gudstjänst, Annandag jul, 3e råg, SMK Anders Svensson

Annandag_jul_arg3

Gudstjänst, Juldagen, 3e årg, teol.stud. Henrik Andersson

Juldagen_3arg

Gudstjänst, 4 Advent, 3e årg, Tobias Olsson

4Advent_arg3

Gudstjänst, 3 Advent, 3e årgången, Henrik Vestergård

3Advent_arg3

Högmässa, 2 Advent 3e årgången, Per-Adners Grunnan

2 Advent

 

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se