Högmässa, Heliga Trefaldighets Dag, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 2 min
HeligaTrefaldighetsDag

Högmässa,Pingstdagen, 2:a årgången, H Vestergård, Tid ca: 1 h 10 min
Pingstdagen

Gudstjänst, 6e söndagen efter Påsk eller söndagen före Pingst, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 4 min
6e.Pask_2argsfPingst_gtj

Gudstjänst, Kristi himmelfärds dag, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 46 min
Kr.H-fardsDag_2arg

Högmässa, Bönsöndagen, 2:a årgången, T Olsson, Tid ca: 56 min
Bonsondagen_hm.mp3

Högmässa, 3e söndagen efter Påsk, 2:a årgången, H Vestergård, Tid ca: 57 min
3ePask_2arg_hm.mp3

Gudstjänst, 2a söndagen efter Påsk, 2:a årgången, Simeon Appell, Tid ca: 58 min
2_e.Pask_2arg.mp3

Högmässa, Annandag Påsk, 2:a årgången, T Olsson, Tid ca: 60 min
AnnandagPask_2arg_hm.mp3

Gudstjänst, Påskdagen, 2:a årgången, Gunnar Juelsson, Tid ca: 1h 5 min
Paskdagen2013_2arg_gtj.mp3

Gudstjänst, Långfredagen, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 59 min
Langfredag_2arg_gtj.mp3

Skärtorsdagsmässa, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 47 min
Skartorsdag2013_gtj.mp3

Gudstjänst, Palmsöndagen, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 59 min
Palmsondagen_2arg_gtj.mp3

Högmässa, Jungfru Marie Bebådelsedag, 2:a årgången,H Vestergård, Tid ca: 56 min
JungfruM.Bebadelsedag_2arg_hm.mp3

Gudstjänst, Midfastosöndagen, 2:a årgången, T Olsson, Tid ca: 60 min
Midfastosondagen_2arg_gtj.mp3

Gudstjänst, 3 söndagen i fastan, 2:a årgången, H Vestergård, Tid ca: 55 min
3iFastan_2arg_gtj.mp3

Högmässa, 2 söndagen i fastan, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 12 min
2_iFastan_2arg.hm.mp3

Högmässa, Kyndelsmässdagen, 2:a årgången, T Olsson, Tid ca: 1 h 6 min
Kyndelsmassdagen_2arg.Hm.mp3

Gudstjänst, 2a söndagen efter Trettondedag jul, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 6 min
2_e.trettondagen_2arg.mp3

Predikan, 1a söndagen efter Trettondedag jul, 2:a årgången, H Vestergård, Tid ca: 34 min
1_e.trettondedagjul_2arg_gtj.mp3

Gudstjänst, Trettondedag jul, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 5 min
Trettondedagjul_2arg_gtj.mp3

Gudstjänst, Nyårsdagen, 2:a årgången, T Olsson, Tid ca: 49 min
Nyarsdagen2013_2arg_gtj.mp3

Gudstjänst, Juldagen, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1 h 22 min
juldagen2012_2aarg.mp3

Högmässa, 4e söndagen i Advent, 2:a årgången, Henrik Vestergård, Tid ca: 57 min
4_e-Advent-2_a-arg_hm.mp3

Gudstjänst, 3e söndagen i Advent, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1h 23 min
3_e-Advent-2_a-arg.mp3

Gudstjänst, 2a söndagen i Advent, 2:a årgången, Henrik Vestergård, Tid ca: 46 min
2_a-s-i-Advent-2_a-arg.mp3

Högmässa, 1a söndagen i Advent, 2:a årgången, P-A Grunnan, Tid ca: 1h 57 min
1_a-Advent-2_a-arg.-HHN.mp3

 

Äldre inspelningar hittar du här:
• Inspelningar 2010-2012

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se