Här kan du lyssna på inspelade gudstjänster, predikningar och föredrag. De nyaste filerna är överst i listan.

Äldre inspelningar hittar du i menyn till höger.

Domssöndagen, Gudstjänst, Per-Anders Grunnan

Domssöndagen 2 årg

Söndagen före Domssöndagen, skriftetal och predikan Lennart Nilsson

Sönd f Domssöndagen 2 årg

Söndagen efter Alla Helgons dag, Gudstjänst, Sveinung Eriksen

Sönd ef Alla Helgons dag 2 årg 

Alla Helgons dag, Gudstjänst med kör, Per-Anders Grunnan

Alla Helgons dag 2 årg

23:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Pekka Heikkinen

23 ef Tref 2 årg

22:a Söndagen efter Trefaldighet, skriftetal Lennart Nilsson och predikan Sveinung Eriksen

22 ef Tref 2 årg

21:a Söndagen efter Trefaldighet, predikan Anders Eliasson

21 ef Tref 2 årg

Tacksägelsedagen, Gudstjänst med kör, Tobias Olsson

Tacksägelsedagen 2 årg

Mikaelidagen, skriftetal och predikan Per-Anders Grunnan

Mikaelidagen 2 årg

18:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Sveinung Eriksen

18 ef Tref 2 årg

17:e Söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst med kör, Per-Anders Grunnan

17 ef Tref 2 årg

16:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

16 ef Tref 2 årg

15:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Sveinung Eriksen

15 ef Tref 2 årg

14:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

14 ef Tref 2 årg

13:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Tobias Olsson

13 ef Tref 2 årg

12:e Söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst, Per-Anders Grunnan

12 ef Tref 2 årg

11:e Söndagen efter Trefaldighet, Högmässa, Jan-Erik Appell

11 ef Tref 2 årg

10:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

10 ef Tref 2årg

6:e Söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst, Henrik Vestergård

6 ef Tref 2 årg

5:e Söndagen efter Trefaldighet, Högmässa, Pekka Heikkinen

5 ef Tref 2 årg

4:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

4 ef Tref 2 årg

3:e Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

3 ef Tref 2årg

2:a Söndagen efter Trefaldighet, predikan Per-Anders Grunnan

2 ef Tref 2 årg

1:a Söndagen efter Trefaldighet, predikan Henrik Vestergård

1 ef Tref 2 årg

Heliga Trefaldighets dag, predikan Per-Anders Grunnan

Heliga Tref dag 2 årg

Pingstdagen, Högmässa, Tobias Olsson

Pingstdgen 2 årg

Kristi Himmelsfärds dag, predikan Anders Eliasson

Kristi h dag 2 årg

Bönsöndagen, predikan Per-Anders Grunnan

Bönsöndagen 2 årg

5:e Söndagen i påsktiden/4:e Söndagen efter påsk, predikan Per-Anders Grunnan

5 i påsktiden 2 årg

3:e Söndagen i påsktiden/2:a Söndagen efter påsk, predikan Henrik Vestergård

3 i påsktiden 2 årg

2:a Söndagen i påsktiden/1:a Söndagen efter påsk, predikan Tobias Olsson

2 i påsktiden 2 årg

Annandag påsk, Gudstjänst, liturg Henrik Vestergård, predikan Anders Eliasson

Annandag påsk 2 årg

Påskdagen, Gudstjänst, Henrik Vestergård

Påskdagen 2 årg

Långfredag, Kvällsgudstjänst , Torbjörn Johansson

Kvgtj Långfredag T Johansson

Långfredagsgudstjänst, liturg Tobias Olsson, predikan Lennart Nilsson

Långfredagsgudstjänst

Skärtorsdagsmässa, Henrik Vestergård

Skärtorsdagsmässa

Palmsöndagen, predikan Henrik Vestergård

Palmsöndagen 2 årg

Jungfru Marie Bebådelsedag, Högmässa, Ragnar Block

J M bebådelsedag 2 årg

Passionspredikan, Matteus evangelium v 6, Lennart Nilsson

P-pred v 6

Passionspredikan, Matteus evangelium v 5, Lennart Nilsson

P-pred v 5

Passionspredikan, Matteus evangelium v 3 – 4, Lennart Nilsson

P-pred v 3-4

Midfastosöndagen, predikan Timo Laato

Midfastosöndagen 2 årg

3:e Söndagen i Fastan, predikan Andreas Ekelund

3 i Fastan 2 årg

2:a Söndagen i Fastan, predikan Tobias Olsson

2 i Fastan 2 årg

1:a Söndagen i Fastan, predikan Sveinung Eriksen

1 i fastan 2 årg

Fastlagssöndagen, Högmässa, Henrik Vestergård

Fastlagssöndagen 2 årg

Kyndelsmässodagen, Aftongudstjänst med kyrkans kör, liturg Henrik Vestergård

Kyndelsmässodagen aftongudstjänst

Septuagesima, predikan Henrik Vestergård

Septuagesima 2 årg

2:a Söndagen efter Trettonde, predikan Lennart Nilsson

2 ef Trettondedag Jul 2 årg

1:a Söndagen efter Trettonde, predikan bp Roland Gustafsson

1 ef Trettondedag Jul 2 årg

Trettondedag Jul, Gudstjänst, Ragnar Block

Trettondedag Jul 2 årg

Söndagen efter Nyår, predikan Carl-Henrik Karlsson

Söndagen ef Nyår 2 årg

Nyårsdagen, Gudstjänst, Tobias Olsson

Nyårsdagen 2 årg

Söndagen efter Jul, predikan Tobias Olsson

Söndagen ef Jul 2 årg

Annandag Jul, skriftetal och predikan, Henrik Vestergård

Annandag Jul 2 årg

Juldagen, Gudstjänst, Andreas Karlgren

Juldagen 2 årg

Gudstjänst med julmusik

Julmusik 2015 M-kyrkan

4:e Söndagen i Advent, Gudstjänst, Henrik Vestergård

4 Advent 2 årg

3:e Söndagen i Advent, predikan Tobias Olsson

3 Advent 2 årg

2:a Söndagen i Advent, Högmässa, skriftetal Henrik Vestergård, predikan Lennart Nilsson

2 Advent 2årg

1:a Söndagen i Advent, Gudstjänst, Bengt Birgersson

1 Advent 2 årg

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se