Mariakyrkans församling i Uddevalla

Mariakyrkans församling i Uddevalla firar åter igen gudstjänst i Mariakyrkan, Sommarhemsvägen 4.
Gudstjänst hålles varje söndag och helgdag kl. 10.00.

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Tillförordnad pastor är Bengt Birgersson, bengt.birgersson@missionsprovinsen.se.

Kyrkorådets ordförande är Magnus Bogren.

Församlingens ekonomi förvaltas av Missionsprovinsen och gåvor till församlingen sker till Missionsprovinsens plusgironummer 11 36 63-9. Märk gåvan med ”Mariakyrkan”.

21 okt – 21 sönd e Tref, gudstjänst, Samuel Petersson
28 okt – 22 sönd e Tref, högmässa, Bengt Birgersson