Mariakyrkan är en fri icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition. Det betyder att vi önskar att våra gudstjänster och vår verksamhet ska bygga på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna/Konkordieboken/Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Bibeln är Kristi Kyrkas rättesnöre och bekännelsen är som vi förstår det en korrekt utläggning av Guds ord.

Även om vi står i Svenska kyrkans andliga tradition så är vi en fri församling i förhållande till trossamfundet Svenska kyrkan. Ekonomiskt sett administreras församlingen av Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Mariakyrkan är en av de grundande församlingarna av Missionsprovinsen i Sverige-Finland. Vår verksamhet bedrivs och betalas av dem som besöker våra gudstjänster. Kollekterna och gåvorna är vår enda inkomstkälla.

Våra gudstjänster präglas av en stor glädje över Jesus Kristus som världens Frälsare. Denna glädje tar sig uttryck i musiken, gudstjänstordningen och förkunnelsen. Vi förväntar oss att de som förkunnar hos oss predikar såsom det vore deras sista predikan före Jesu återkomst. Vi menar att vi behöver höra Guds lag och evangelium varje söndag. Tron behöver näring och det får den när förkunnelsen är grundad och präglad av Guds ord.

Alla är välkomna till våra gudstjänster. Man behöver inte vara medlem i Kyrkliga Förbundet, Missionsprovinsen eller Svenska kyrkan för att delta i gudstjänsten. Vi är övertygade om att Guds rike är större än oss själva, men känner oss samtidigt förpliktade att göra vad vi kan för att räcka vidare vad vi fått ta emot en gång. Nattvardsbordet är öppet för var och en som är döpt och konfirmerad och som vill sätta tro till Jesu löfte att ”brödet är min kropp” och ”vinet är mitt blod” och att vi tar emot Jesus Kristus i, under och med brödet och vinet, samt att den ångrar sin synd och tro förlåtelsen för Kristi skull också i nattvarden verkligen får syndernas förlåtelse, nytt liv och evig salighet.

Det viktigaste av allt är att människor lära känna Jesus Kristus som sin Frälsare, bekänna och överge sin synd, ta emot förlåtelsen i Jesu namn och bli upprättade och räddade för evigheten.

Såsom en del av Svenska kyrkans andliga tradition menar vi att det allmänneliga arvet, den evangelisk- lutherska reformationen, den kyrkliga väckelsen på västkusten och nya erfarenheter i vår tid kan bidra till den andliga förnyelse som behövs i Uddevalla.

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Stöd vårt arbete

sätt in din gåva på Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets bankgiro 5744-1420. Eller Swicha till 123 311 38 75 Mer info>>

Om vår församling

Mariakyrkan i Uddevalla är en evangelisk-luthersk församling som drivs av Kyrkliga Förbundet i Bohuslän/Dal och är en del av Missionsprovinsen.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se