Våra vänförsamlingar

Mariakyrkan och Stigens kyrka har sedan 2002 arbetat för att hjälpa lutherska församlingar i Vitryssland. Vänförsamlingarna i Vitryssland är under återuppbyggnad. Alla byggnader som den lutherska kyrkan hade i Vitryssland under tsartiden antingen förstördes eller beslagtogs under den sovjetiska tiden. Det var Ingermanländska kyrkans biskop, Aarre Kuukauppi, som manade oss att ta ett särskilt ansvar för att stötta systerkyrkan i Vitryssland. Under åren har vi haft ett rikt utbyte med ömsesidiga besök. Vi har ordnat med predikoresor och kurser för kyrkliga medarbetare. Vi har även bidragit till Evangelisk Litteraturmission – Scripturas bokprojekt i Vitryssland. Det rör sig idag om många boktitlar som idag finns på det ryska språket och som sprids bland olika lutherska kyrkor i före detta Sovjet. Valery Hryhoryk är kyrkoherde den lutherska församlingen i Mazolovo och även ansvarig för bokförlaget Goda böcker i Vitryssland. Goda böcker/Dobraji Knigi/Good Books drivs av Belarus Lutheran Missionary Fellowship (BLMF). Vi har också haft möjligheten att bidrag till inköpet av en kyrkobyggnad för församlingen i Mazolovo. Den är tänkt att vara gudstjänstlokal, studiecenter och bokhandel. De har behov av stöd för renoveringen av lokalen. Andra församlingar behöver stöd för att överhuvudtaget få någonstans att fira gudstjänst. En tanke har varit att bygga en stavkyrka i Polotsk och kommunen är välvillig, men pengar sponsor saknas ännu. Vi har ritningar av enklare svenska stavkyrkor från sen vikingatid. Polotsk hade under vikingatiden ett gott handelsutbyte med vikingarna från Roslagen.

Möjligheterna för att nå ut med evangeliet i Vitryssland är stora, men ett stort problem är prästbristen. Ett samarbete har bedrivits med Ingermanländska kyrkans teologiska institut i Keltto, utanför Sankt Petersburg, för att rusta en prästkandidat för framtida tjänst. Det ser nu ut som att det kan bli fler som får möjlighet att studera i Keltto, Ryssland.

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Stöd vårt arbete

sätt in din gåva på Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundets bankgiro 5744-1420. Eller Swicha till 123 311 38 75 Mer info>>

Om vår församling

Mariakyrkan i Uddevalla är en evangelisk-luthersk församling som drivs av Kyrkliga Förbundet i Bohuslän/Dal och är en del av Missionsprovinsen.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se