Mariakyrkans församling i Uddevalla

Mariakyrkans församling i Uddevalla firar för närvarande gudstjänst på Lilla Norrgatan 9 i Uddevalla, i församlingen Fristadens lokaler.
Gudstjänst hålles varje söndag och helgdag kl. 15.00.

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Tillförordnad pastor är Bengt Birgersson, bengt.birgersson@missionsprovinsen.se.

Kyrkorådets ordförande är Magnus Bogren.

Församlingens ekonomi förvaltas av Missionsprovinsen och gåvor till församlingen sker till Missionsprovinsens plusgironummer 11 36 63-9. Märk gåvan med ”Mariakyrkan”.

23 sept – 17 sönd e Tref, gudstjänst, Tobias Olsson
30 sept – Den Helige Mikaels dag, högmässa, Bengt Birgersson. Kyrkstämma efter gudstjänsten
7 okt – 19 sönd e Tref, gudstjänst Tobias Olsson
14 okt – Tacksägelsedagen, högmässa, Lennart Nilsson
21 okt – 21 sönd e Tref, gudstjänst, Samuel Petersson
28 okt – 22 sönd e Tref, högmässa, Bengt Birgersson